Boerderij: Weinig vraag naar tarwe, veel aanbod

29-03-2017

De tarweprijzen stonden ook deze week onder druk, al kende de termijnmarkt in Parijs een kleine opleving.

De lichte prijsstijging op de Parijse termijnmarkt komt voornamelijk doordat handelaren op korte termijn positie innemen, voordat eind deze week het Amerikaanse landbouwministerie USDA de eerste schatting van de arealen akkerbouwgewassen gaat publiceren. De Europese Commissie heeft de graanoogst voor 2017 iets naar beneden bijgesteld in de maartprognose.

Over het algemeen houdt op de internationale markten de prijsdruk aan, mede doordat de stand van de gewassen gunstig is. Op het noordelijk halfrond is weinig tarwe uitgewinterd.

Er is veel aanbod aan en weinig vraag naar de oude oogst, waardoor de prijzen onder druk staan. De graanbeurs in Groningen hield de notering gelijk, maar kon het prijsniveau moeilijk handhaven. Voor voertarwe werd stabiel genoteerd op € 171 per ton. De notering van voergerst bleef ongewijzigd op € 150 per ton. De graanbeurs in Rotterdam verlaagde de Europese voertarwenotering begin deze week met € 3,50 naar € 174,50 per ton. De graanbeurs hield de voorgaande week de noteringen nog gelijk, maar zakte deze week ook. Daarmee volgt ze de tarweprijzen op de internationale markt, die de afgelopen weken een flinke stap naar beneden hebben gezet.

Ook voor mais zijn er grote voorraden van de oude oogst beschikbaar, wat de prijs de laatste weken omlaag duwde. Op de termijnmarkt in Parijs staat de maisnotering voor het eerst aflopende contract op € 172 per ton. Begin maart stond de notering nog € 5 hoger.

Prognose: aanhoudende prijsdruk tarwe en mais.

 
 

Inloggen op de ledenportal