Pluimveeweb: Ophokplicht blijft voorlopig van kracht

30-03-2017

De ophokplicht blijft voorlopig in stand. Dat besloot Martijn van Dam op basis van een risicobeoordeling door de deskundigengroep dierziekten die afgelopen maandag 27 maart opnieuw de situatie voor vogelgriep heeft geanalyseerd.

In een bestuurlijk overleg heeft het Ministerie van EZ dinsdag 28 maart de conclusies aan de sector medegedeeld en woensdag 29 maart is hierover een brief aan de Tweede Kamer verschenen. In de tweede week van april wordt opnieuw een deskundigenbeoordeling verwacht.

Hoewel in de commerciële houderij in Nederland de situatie rustig lijkt zijn recent respectievelijk op 20 en 23 maart in Woerdense Verlaat en De Wijk (Drenthe) hobbykippen bij particulieren besmet geraakt met het hoogpathogene vogelgriep virus. „In zekere zin kunnen hobbydieren als verklikkerkippen worden gezien en betekenen deze besmettingen dat het virus nog niet uit de omgeving is verdwenen”, schrijft Avined.

In het bestuurlijk overleg is besproken om de voorwaarden voor de bestaande landelijke bezoekersregeling zodanig aan te passen dat er meer mogelijkheden komen voor stalbezoek indien dat nodig is. De hygiëne eisen in deze regeling blijven echter onverkort van kracht. Deze komen neer op schoon erin en schoon eruit op basis van een doucheprotocol. Avined doet een beroep op een ieder in de sector de discipline hierin vast te houden.

Individuele koppelbenadering vervalt

Verder is in de brief aangekondigd dat per 6 april aanstaande de individuele koppelbenadering vervalt voor het bepalen of de status van eieren van vrije uitloopkippen moet worden teruggebracht naar stempel 2.

„Volgens onze informatie zijn er momenteel circa 50 bedrijven met koppels legkippen die nog geen 12 weken eieren leggen en dus konden de eieren hiervan door de individuele koppelbenadering nog met een 1 worden gestempeld”, schrijft Avined.

„De regels van de Europese Commissie zijn echter minder flexibel en vindt dat alleen een landenbenadering is toegestaan. Omdat landen onderling sterk naar elkaar kijken of de regels goed worden toegepast (wij doen dat ook met Duitsland), kan Nederland jammer genoeg uiteindelijk niet anders dan hierin volgen”, aldus Avined.

Tekst:Tom Schotman & Avined

 
 

Inloggen op de ledenportal