Pluimveeweb: Winkelprijs eieren licht gestegen

08-05-2017

De consumentenprijs voor eieren is de eerste maanden van 2017 licht gestegen. Ook de producentenprijs - de prijs vanaf pakstation is in december van vorig jaar verhoogd en op dit hogere niveau gebleven in de eerste maanden van dit jaar. De prijzen af boerderij fluctueren volgens het bekende seizoenspatroon met hogere prijzen in december en relatief lage prijzen in de eerste maanden van het jaar. Richting Pasen stegen de prijzen.

Dat meldt Agrimatie van Wageningen UR maandag 8 mei. De consumentenprijs voor eieren is de eerste maanden van 2017 gestegen. In januari en februari was de index 109 en 110, terwijl deze in oktober en november van 2016 rond de 108 was. De eierprijzen zijn in december 2016 verhoogd en sindsdien op het hogere niveau gebleven. De producentenprijs is ook in december van vorig jaar verhoogd en op dit hogere niveau gebleven in de eerste maanden van dit jaar. In januari en februari was de index 98.

De prijzen af boerderij fluctueren volgens het bekende seizoenspatroon met hogere prijzen in december en relatief lage prijzen in de eerste maanden van het jaar. Daarna stijgen de prijzen richting Pasen. Omdat Pasen dit jaar laat valt zijn de franco boerderijprijzen pas in maart gaan stijgen. De vogelgriepuitbraken van november en december 2016 hebben amper invloed gehad op de Nederlandse productie en consumptie en op de prijsvorming van scharreleieren. Er zijn ook geen duidelijke effecten op de prijsvorming te zien na verlenging van de ophokplicht eind januari. Door het ophokken is namelijk zowel het aanbod als de vraag naar scharreleieren toegenomen. Het merendeel van de winkels verkoopt scharreleieren in plaats van uitloopeieren.

Keten 
De tafeleieren in het schap bij de supermarkten zijn direct door de pakstations afgeleverd of door grossiers via de pakstations. Leghennenhouders leveren eieren aan de pakstations, verpakken zelf of leveren aan de eiproductenindustrie. Broederijen en de opfokkers van jonge hennen zijn belangrijke voorschakels in de eierketen. Mengvoerfabrikanten zijn belangrijke toeleveranciers in de sector. 

Toelichting op drie niveaus 
Bijna 90% van de tafeleieren wordt afgezet via de supermarkten. Er is geen noemenswaardige import van eieren voor de afzet via supermarkten.
In Nederland houden circa 1.000 bedrijven leghennen, in verschillende houderijsystemen. Het merendeel van de hennen wordt gehouden als scharrelhen. Daarnaast worden ook hennen gehouden in kooihuisvesting, vrije uitloop en biologisch. 

De geproduceerde eieren worden op de boerderij verpakt of geleverd aan de 14 middelgrote en grote pakstations. Deze sorteren en verpakken de eieren in consumentenverpakkingen. De Nederlandse pakstations leveren tafeleieren aan supermarkten in Nederland (circa 30% van de productie) en Duitsland (ook circa 30% van de productie). Een deel van de eieren (30 tot 35%) gaat naar de eiproductenindustrie in Nederland en het buitenland. Daar worden de eieren verwerkt tot vloeibaar of gedroogd eiproduct. Dit eiproduct wordt vervolgens weer gekocht door de levensmiddelenindustrie, waarbij fabrikanten van sauzen en pasta’s en bakkerijen belangrijke afnemers zijn. 

Prijsvorming 
De leghennenhouders maken veelal per legronde afspraken met een pakstation. Naast kwaliteitsaspecten kan er ook een afspraak gemaakt worden over de prijs voor de eieren. Het merendeel van de leghennenhouders werkt echter met een vrije marktprijs. Dat betekent dat voor elke geleverde partij eieren de marktprijs van dat moment betaald wordt. Er is een duidelijk seizoenspatroon herkenbaar in de marktprijzen. ’s Zomers zijn de eierprijzen voor de leghennenhouders in de regel lager dan in de rest van het jaar. Op detailhandelsniveau zijn de prijzen vrij stabiel. 

Prijsindices 
De consumentenprijsindex (CPI) is gebaseerd op de prijzen voor tafeleieren in de supermarkt. De PPI is gebaseerd op de opbrengstprijzen van pakstations én die van de eiproductenindustrie.

Tekst:Agrimatie & Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal