Boerderij: Hoogpathogene vogelgriep bij ganzen in Utrecht

31-05-2017

Bij twee dode wilde ganzen in Gemeente Utrecht is hoogpathogene vogelgriep gevonden van type H5N5.

Dat is niet hetzelfde virus als het H5N8-virus waarmee afgelopen winter negen pluimveebedrijven besmet raakten en dat toen massaal in het wild circuleerde. Mogelijk is deze variant ontstaan uit een combinatie van het H5N8-virus met een laagpathogeen vogelgriepvirus dat bij wilde vogels circuleert. De H5N5-variant is de afgelopen periode vaker aangetroffen bij wilde vogels, aldus het ministerie van Economische Zaken. In december kwam er een eerste melding van hoogpathogene vogelgriep van het type H5N5 uit Werkendam, Noord-Brabant.

‘Alertheid blijft geboden’
Hoewel het risico op uitbraken dusdanig is afgenomen dat bijna alle landelijke maatregelen konden worden ingetrokken, is het virus dus nog niet helemaal weg, concludeert het ministerie van Economische Zaken: “Alertheid bij pluimveehouders blijft geboden. Zo is bijvoorbeeld goede hygiëne op het bedrijf nog steeds belangrijk.”

Landelijke bezoekersregeling nog steeds van kracht
De overkoepelende organisatie van de pluimveesector Avined trekt daarnaast aan de bel over de landelijke bezoekersregeling. Tot nader order blijft deze van kracht, benadrukt Avined. De organisatie zegt de laatste tijd signalen te ontvangen dat het niet voor iedereen duidelijk is dat de landelijke bezoekersregeling nog altijd van kracht is. Belangrijkste reden voor het in stand houden van deze maatregel is dat er nog steeds sprake is van een verhoogd risico, aldus Avined, ook wijzend op de vondst van het hoogpathogene H5N5-virus bij wilde vogels. Avined bericht: “Met de maatregel heeft de veehouder meer mogelijkheden om strenge hygiënemaatregelen toe te passen bij stalbezoek met in- en uitdouchen.”

 
 

Inloggen op de ledenportal