Pluimveeweb: Hubers blijft voorzitter LTO/NOP

29-06-2017

Eric Hubers blijft de komende drie jaar voorzitter van de vakgroep pluimveehouderij van LTO Nederland. Hij werd woensdag 28 juni herbenoemd. „Ik ben nu vijf jaar voorzitter en wil mijn werk afmaken”, reageert Hubers.

„Ik heb de ambitie om samen met mijn collega bestuursleden de beste oplossingen te vinden voor de huidige problemen in de sector zoals vogelgriep, fijnstof en dierenwelzijn”, zegt Hubers. Hij heeft in het Limburgse Ysselsteyn een bedrijf met leghennen, vleesvee en akkerbouw.

Eind maart werd bekend dat de structuur binnen LTO Nederland wordt aangepast. De vakgroepen worden landelijk in plaats van regionaal georganiseerd en krijgen een leidende positie in de belangenbehartiging.

Verandert niet veel

Voor de pluimveehouderij verandert er volgens Hubers niet veel. „Wij van de vakgroep pluimveehouderij van LLTB werken al heel lang nauw samen met de vakgroep pluimveehouderij van ZLTO en de pluimveemensen binnen LTO Noord.”

Met de vernieuwing van LTO Nederland ziet hij nieuwe kansen om extra sterk op te komen voor de belangen van de pluimveehouderij. „Daarvoor krijgen we nu meer ruimte en het samen optrekken met de andere sectoren zal zorgen voor een krachtigere focus. LTO Nederland heeft bijvoorbeeld specialisten in huis op gebied van fijnstof of mestwetgeving. Dat zijn ingewikkelde onderwerpen die we beter aan kunnen vliegen met hulp van deze specialisten.”

Verdere invulling van het bestuur

Hoewel de structuur volgens Hubers belangrijk is, vindt hij de mensen nog veel belangrijker. Nu hij herkozen is als voorzitter, mag hij meepraten over de verdere invulling van het bestuur. Hubers is tevreden over de huidige invulling van het bestuur en vindt niet dat er veel moet veranderen. Bovendien reageren er meestal niet veel kandidaten op een bestuursfunctie in de pluimveehouderij.

Tekst:Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal