Boerderij.nl: Grens aan biologische pluimveehouderij van tafel

27-06-2017

 

De beperking van de omvang van biologische pluimveebedrijven is van de baan.

De Europese lidstaten hebben in het nieuwe mandaat voor het speciaal comité voor de landbouw van de Europese Unie de eis voor de beperking van de omvang van pluimveebedrijven laten varen, omdat er geen relatie is tussen de omvang van een bedrijf, het dierenwelzijn of de duurzaamheid van de productie.

Geen relatie omvang bedrijf met dierenwelzijn of duurzaamheid

Kees van Zelderen, voorzitter van de werkgroep biologische landbouw van de Europese federatie van landbouworganisaties Copa-Cogeca reageerde dinsdag verheugd op de uitkomst van de onderhandelingen. Vorige maand haakten de lidstaten af bij de besprekingen met het Europees parlement. Bij de laatste vergadering van de landbouwministers in Luxemburg zijn de hobbels glad gestreken en nu kunnen de onderhandelingen worden hervat.

Van Zelderen zegt dat het op basis van de kernelementen van het voorliggende compromis mogelijk moet zijn tot een afronding te komen. De lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie praten woensdag 28 juni over de biologische verordening.

In het voorliggende stuk is ook geen sprake meer van een vaste datum voor de beëindiging van het gebruik van niet-biologisch uitgangsmateriaal, noch in de plantaardige, noch in de dierlijke sectoren.

 
 

Inloggen op de ledenportal