Pluimveeweb: Groot overschot aan vrije uitloop eieren

04-07-2017

Momenteel is er een groot overschot aan vrije uitloop eieren in Nederland omdat veel consumenten na het opheffen van de ophokplicht op 19 april scharreleieren blijven kopen.

„25 procent  van het marktsegment van vrije uitloopeieren is in Nederland nog niet weer terug ‘gewonnen’”, schrijft de NVP dinsdag 4 juli in haar nieuwsbrief. Meerdere eierhandelaren bevestigen dat verhaal. De relatief hoge scharreleiprijs van dit moment wordt veroorzaakt doordat er na de ophokplicht een tijdelijk tekort aan scharreleieren is, volgens een eierhandelaar. Een groot gedeelte van de consumenten blijft volgens hem scharreleieren kopen omdat die hetzelfde smaken dan vrije uitloop eieren maar goedkoper zijn. 

„De op 9-11-2016 preventief ingestelde ophok- en afschermplicht voor pluimvee, heeft de vrije uitloop hennenhouders vanaf 2-2-2017 tot en met 19-4-2017 zwaar in de portemonnee getroffen. Bij Staatssecretaris van Dam is nog steeds geen bereidheid om medewerking te verlenen aan een Nederlands compensatieverzoek bij de Europese Commissie voor geleden marktschade. De NVP probeert de Staatssecretaris nog van gedachten te laten veranderen, door een voorstel aan hem voor te leggen conform de compensatieaanvraag die Frankrijk al eerder heeft gedaan”, schrijft de vakbond. 

Voor het segment en de Freilandhouders is het volgens de NVP heel belangrijk dat er een structurele EU-oplossing komt voor de 12 weken termijn. „De EU-handelsnorm voor vrije uitloopeieren moeten daarvoor worden aangepast, maar nog niet alle lidstaten zijn het met elkaar eens over nut, noodzaak en haalbare mogelijkheden. Op dit deel van het vrije uitloopdossier wordt door de sectorpartijen (inclusief Anevei) goed samengewerkt met medewerkers van het Ministerie van EZ en ook Nederlandse Europarlementariërs bieden proactief steun voor een structurele oplossing. Voor de hele pluimveesector is het namelijk essentieel dat er draagvlak blijft voor preventief ophokken”, vindt de NVP. 

Tekst:Tom Schotman & NVP

 
 

Inloggen op de ledenportal