Boerderij: Voorstel: afwaardering vrije-uitloopei minder snel

17-07-2017
De Europese Commissie wil de afwaardering van vrije-uitloopeieren bij de instelling van de ophokplicht versoepelen.

Uit een document (pdf) dat de Europese Commissie heeft verspreid, blijkt dat de afwaardering in de toekomst na 16 weken ophokplicht zou ingaan.

Afwaardering van vrije-uitloopeieren betekent dat de eieren niet langer het predicaat vrije-uitloopei kunnen hebben, omdat de dieren te lang geen uitloop hebben gehad. Uit het uitgelekte document blijkt dat er nog verschillende opties op tafel liggen.

Deze week zullen de experts van de lidstaten bij elkaar komen om over de kwestie te praten. Daarna zal de Europese Commissie een eventueel akkoord ook nog aan het Europees Parlement moeten voorleggen.

Punt van discussie sinds vogelgriepcrisis

De verlenging van de periode waarin vrije-uitloophennen onder een ophokplicht hun status kunnen behouden is sinds de afgelopen vogelgriepcrisis punt van discussie. Europees landbouwcommissaris Phil Hogan heeft tot nu toe steeds de boot afgehouden. Zijn belangrijkste argument is steeds geweest dat de twaalfwekentermijn er is om de consument te beschermen en goed te informeren.

Lees meer over vogelgriep in het dossier
 
 
 

Inloggen op de ledenportal