Boerderij: Salmonellamonitoring pluimvee hervat

19-07-2017
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de officiële monitoring voor Salmonella op pluimveebedrijven hervat.

Update: Dit bericht is woensdag 19 juli geüpdatet. In eerste instantie zei de NVWA dat meewerken niet verplicht was. Dat bleek niet correct te zijn; pluimveehouders zijn wel verplicht mee te werken aan de monitoring en kunnen anders te maken krijgen met een last onder bestuursdwang.

Vanwege de vogelgriepuitbraken werd de officiële monitoring op salmonella in 2016 niet volledig uitgevoerd, omdat er geen monsters genomen konden worden. Begin 2017 lag deze ook stil. De NVWA noemt het in een brief aan pluimveehouders belangrijk dat de officiële monitoring snel weer op gang komt. De tijdsdruk komt door de vogeltrek. Als die vanaf oktober weer op gang komt, kunnen nieuwe uitbraken de monitoring opnieuw stil leggen.

Monitoring gelinkt aan salmonellasubsidies

De officiële salmonellamonitoring is onderdeel van het Europees verplichte Nationaal Controle Programma Salmonella. De NVWA doet een dringend beroep op pluimveehouders om hun medewerking te verlenen. De monitoring is gelinkt aan salmonellasubsidies voor pluimveebedrijven, zoals de vergoeding vanuit Brussel voor salmonellavaccinatie. Als de NVWA niet het verplichte aantal monsters kan verzamelen, kan de bijdrage vanuit Brussel gekort worden.

Daarnaast zijn pluimveehouders verplicht mee te werken, meldt de NVWA. Als bedrijven niet meewerken, worden deze overgedragen aan de NVWA en vervolgens telefonisch benaderd. Als dan nog geen medewerking wordt verleend, wordt de monstername met een last onder bestuursdwang alsnog uitgevoerd door de NVWA, op kosten van de veehouder.

Vermeerdering, leg, vlees en kalkoenen

Pluimveesectoren die volgens de officiële monitoring bemonsterd moeten worden zijn: reproductiedieren (in alle stallen 3 monsternames per ronde, met voldoende tijd ertussen), leghennen (1 stal per jaar per bedrijf met meer dan 1.000 dieren) en vleeskuikens en kalkoenen. Bij die laatste categorie worden niet alle bedrijven bemonsterd, maar gaat het om 1 monster op een steekproef van 10% van de bedrijven.

Nieuwe uitvoerder

De NVWA heeft de salmonella-monitoring met ingang van 1 juli uitbesteedt aan het bedrijf C-Mark B.V. in plaats van de Gezondheidsdienst voor Dieren, die voorheen de officiële salmonella-monitoring uitvoerde. Voor het bepalen op welke bedrijven monstername zou moeten plaatsvinden wordt gebruik gemaakt van het KIP-systeem. Het officiële onderzoek mag een eigen reguliere monstername op salmonella vervangen.

Hygiëneprotocol van bedrijf gebruikt

Gezien de nog altijd geldende bezoekersregeling, moeten monsternemers kunnen douchen op het bedrijf. Aan pluimveebedrijven die geen bedrijfsmatige douche hebben, wordt gevraagd hun eigen douche ter beschikking te stellen. De NVWA geeft aan dat verder het hygiëneprotocol van het bedrijf als uitgangspunt wordt genomen, tenzij dit een lager niveau heeft dan het bezoekersprotol van de overheid.

 
 

Inloggen op de ledenportal