Boerderij: Mogelijk tot 200 bedrijven op slot om fipronil

27-07-2017
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stelt het aantal legpluimveebedrijven dat vanwege de fipronil-zaak uit voorzorg wordt geblokkeerd, inmiddels bij van tientallen naar 100 tot 200 bedrijven.

Het uiteindelijke aantal ligt waarschijnlijk dichter bij 200 dan bij 100 bedrijven, aldus een NVWA-woordvoerder. In totaal telt Nederland volgens Landbouwtelling 2016 1.000 legpluimveebedrijven.

Met bedrijven die geblokkeerd worden neemt de NVWA telefonisch en schriftelijk contact op. Zij krijgen diezelfde dag nog een monsternemer op bezoek om stal, kippen en mest te bemonsteren. De NVWA denkt vrijdagavond 29 juli de lijst met bedrijven te hebben afgewerkt. Als slechts één stal op een bedrijf behandeld is met het middel dat mogelijk fipronil bevatte, wordt in eerste instantie het hele bedrijf geblokkeerd. Tenzij een bedrijf via de administratie kan aantonen dat andere stallen onbehandeld zijn en alle productstromen uit de verschillende stallen streng gescheiden zijn. De NVWA hoopt vanaf begin volgende week de eerste resultaten van monsternames te hebben, die moeten aantonen of fipronil aanwezig is op een bedrijf.

Fipronil nog maanden aantoonbaar, test duurt dagen

De NVWA zet alle zeilen bij om eieren te bemonsteren van pluimveebedrijven die mogelijk het insecticide fipronil tegen bloedluis hebben ingezet. De klantenlijst die de NVWA in handen heeft van het Barneveldse bestrijdingsbedrijf ChickFriend is daarbij leidend. Als de geteste eieren een gehalte hebben boven de maximale residulimiet (MRL) van 0,005 mg/kg, mogen de eieren niet meer worden afgezet voor humane consumptie, daaronder is dat geen probleem.

Pluimveehouders melden zich op eigen initiatief bij onafhankelijke laboratoria om zich te vergewissen van de status van hun eieren.

Hoewel het verloop van fipronil-gehalte in ei, kip en mest nog onbekend is, duiden de eerste resultaten erop dat maanden na toediening fipronil nog aantoonbaar is in eieren. Het is mogelijk dat het middel tot 8 maanden aantoonbaar is in het buikvet van leghennen, buikvet dat wordt aangesproken bij het maken van het ei. De NVWA kan 2 dagen na binnenkomst van het monster aangeven of de MRL is overschreden.

Lees ook: Wat is fipronil?

Pluimveehouders melden zich bij Eurofins Agro

Ondertussen melden pluimveehouders zich op eigen initiatief bij onafhankelijke laboratoria om zich te vergewissen van de status van hun eieren. Laboratorium Eurofins Agro in Wageningen meldt grote interesse. Het laboratorium stelt dat, indien de ingezonden eieren voor 8.30 uur binnen zijn, het na 3 dagen uitsluitsel kunnen geven over een besmetting. De minimale detectielimiet van dit laboratorium is gelijk met de maximale residulimiet. Ergo, toont het laboratorium fipronil aan, dan mogen de eieren niet meer verhandeld worden. De NVWA en de Belgische evenknie hebben de mogelijkheid om ook lagere waarden aan te tonen. In België is melding gemaakt van besmetting van 0,003 mg/kg. Dit heeft dan geen consequenties voor de verhandelbaarheid van de eieren, maar wel voor het vaststellen van het gebruik van een illegaal of niet-toegestaan middel.

Pluimveehouder moet afnemers informeren

De NVWA laat desgevraagd weten dat als het gehalte fipronil in de eieren boven de MRL ligt, de pluimveehouder verplicht is om zijn afnemers te informeren, in binnen- en buitenland. Eigen verantwoordelijkheid en zelf geïnitieerde testen worden niet aan- of afgeraden, alle klanten van ChickFriend komen aan de beurt op basis van capaciteit van monstername en verwerking. als eieren voorafgaand aan een positieve uitslag zijn verkocht, dan is een pluimveehouder verplicht hierover melding te doen aan de NVWA. De eieren moeten tot en met het winkelschap uit het handelskanaal worden gehaald.

Kiezen voor beste bedrijfseconomische optie

De NVWA geeft aan dat het aan de ondernemer is om zelf te besluiten wat in zijn situatie bedrijfseconomisch de beste optie is, als het gaat om de toekomst van de koppel. Gezien de duur dat fipronil in de kip aanwezig blijft, kan dat een harde dobber zijn.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal