Boerderij: Belgen wisten al begin juni van fipronil

06-08-2017
De Belgische voedselveiligheidsdienst FAVV wist al begin juni dat er sprake was van fipronil-vergiftiging op een of meerdere eierbedrijven.

De Belgische autoriteiten seinden pas op 20 juli de Europese Commissie in, waarna het probleem 2 dagen later voor het eerst in ons land werd vastgesteld.

Belgisch legkippenbedrijf kwam begin juni met melding

‘’Het FAVV is begin juni door één Belgisch bedrijf van legkippen op de hoogte gesteld dat daar mogelijk een probleem was met fipronil. Dat had het bedrijf in eigen controles aangetroffen”, aldus een verklaring. “Het FAVV is daarop meteen een onderzoek gestart en heeft het parket op de hoogte gebracht omdat het om fraude gaat. Fipronil mag niet in de voedselketen aanwezig zijn en is daar dus illegaal”

België: 20 juli ging officiële waarschuwing naar alle EU-landen

“Het onderzoek heeft zo snel mogelijk in kaart gebracht welke andere bedrijven mogelijk nog betrokken waren. Zodra er indicaties waren dat het probleem zich ook in andere landen voordeed, zijn zij daar meteen van op de hoogte gebracht. Op 20 juli is er ook een officiële waarschuwing uitgezonden naar alle EU-landen.”

 
 
 

Inloggen op de ledenportal