Pluimveeweb: Tweede Kamer kritisch over optreden NVWA

10-08-2017

Den Haag, donderdag 10 augustus 2017
Waarom heeft de NVWA een maand lang niets gedaan met de fipronil-affaire? En waarom kan de organisatie bedrijven niet sneller vrijgeven? De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Dam een aantal kritische vragen gesteld over de fipronil-affaire.

Op 19 juni had de Belgische toezichthouder FAVV de NVWA al geïnformeerd dat het fipronil in eieren had gevonden, en op 28 juni kwam het verzoek om onderzoek te doen bij Chickfriend. Dat is voor de NVWA echter geen aanleiding geweest om de activiteiten van dat bedrijf stil te leggen. Op 22 juli heeft de NVWA pas een eerste actie ondernomen. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen weten waarom dit een maand moest duren. Het CDA en de VVD vragen zelfs om een gedetailleerde tijdlijn met de gebeurtenissen in die maand. De SP wil weten hoe lang het duurde voordat de regering werd ingelicht over de zaak, en waarom LTO en NVP niet eerder bij de zaak werden betrokken.

Ook willen veel partijen weten waarom en hoe lang Chickfriend nog door kon gaan met het gebruik van Dega-16, nadat de NVWA door België was gewaarschuwd. Als de toezichthouder eerder had ingegrepen, was de schade wellicht minder groot geweest. De VVD wil daarom een grondige evaluatie van de werkwijze van de NVWA. De SP vraagt zich af of de zaak überhaupt aan het licht zou zijn gekomen als de FAVV de NVWA niet had gewaarschuwd.

Een ander zeer punt voor de Kamer is de tijd voordat geblokkeerde bedrijven bemonsterd en eventueel vrijgegeven worden. De SGP vraagt de regering naar de capaciteit van de NVWA voor dit werk, het CDA wil weten waarom die onderzoekscapaciteit in noodgevallen als deze niet wordt opgeschaald. 

Bedrijfsrisico
De sector heeft ontegenzeglijk financiële en imagoschade geleden. Staatssecretaris Van Dam heeft vorige week laten weten dat hij „geen zak geld op de plank heeft liggen”, maar dat hij met de sector kijkt welke maatregelen de regering kan nemen. De Tweede Kamer wil daar meer van weten; welke maatregelen kan en wil de staatssecretaris hiervoor nemen? Het CDA vraagt om het in werking zetten van een kredietgarantieregeling, de VVD vraagt de staatssecretaris om in gesprek te gaan met het Duitse REWE, dat Nederlandse eieren uit de schappen heeft gehaald. Van Helma Lodders mag Van Dam het zelfs opschalen naar de EU; Duitse supermarkten behandelen Nederlandse eieren nu immers anders dan Duitse eieren, terwijl ook die deels zijn besmet. 

De SP daarentegen stelt dat de schade bij het bedrijfsrisico hoort. Wel wil die partij weten of de acties van de NVWA, en de uitlatingen van zijn topman dat het niet raadzaam is om eieren te eten, de situatie voor de sector hebben verergerd.

Formeel heeft het ministerie vier weken de tijd om deze Kamervragen te beantwoorden, maar wil deze zaak sneller behandelen. Volgende week kan de Kamer al antwoorden verwachten.
 
Tekst:Wim van Gruisen

 
 

Inloggen op de ledenportal