Pluimveeweb: Hoe arrogant mag je zijn?

10-08-2017

Hoe arrogant mag je zijn? En dan bedoel ik de werkwijze van de NVWA, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.

Met alle vraagtekens die er zijn gerezen omtrent de vraag ‘hoe heeft het nu zo ver kunnen komen?’ lijkt het er steeds meer op dat de NVWA hier toch duidelijk een twijfelachtige rol heeft gespeeld. Hoe kan het dan dat er meer dan een maand heeft gezeten tussen het moment dat de Belgische FAVV, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, onderzoek doet naar het voorkomen van fipronil in eieren en dat constateert en voordat de NVWA hierop reageert met onderzoek terwijl er duidelijk verbanden lagen? Waarom zijn er in Utrecht niet eerder bellen gaan rinkelen?

Laat ik voorop stellen: het spul hoort er niet in te zitten en maatregelen voor de voedselveiligheid mogen best streng zijn. Maar waarom hanteert men in België de Europese norm en zijn wij weer het braafste jongetje van de klas door een norm te hanteren die maar liefst 144 keer scherper is dan die in België? Het verschil zit hem er in dat de Europese norm is gebaseerd op acute veiligheid en die van Nederland op de hoeveelheid die je je hele leven mag binnenkrijgen. Maar moet je dan zo dramatisch reageren als deze norm overschreden wordt? Daar kunnen hele discussies over gevoerd worden. En als dan toch die bel gaat rinkelen, kan ik mij voorstellen dat er maatregelen genomen worden, maar de wijze waarop sommige bedrijven op slot zijn gezet, is onbegrijpelijk en veroorzaakte een enorme hysterie, wat niet nodig was geweest als er volgens mij een beter protocol had gelegen.

Op slot gezet

Een voorbeeld waarmee ik word geconfronteerd. Dit betreft een collega-vermeerderaar die nog nooit van Chickfreund of Clean had gehoord, maar wiens naam toevallig ergens in een bestand voorkwam en daardoor volledig op slot werd gezet. Voor nader onderzoek kan ik mij daar nog iets van voorstellen. Maar als dan op 28 juli eieren op worden gehaald voor onderzoek, op 29 juli aantoonbaar deze zijn onderzocht, op 30 juli de uitslag er was en deze negatief was, dus niets aan de hand? Let wel, het gaat hier om broedeieren, dit bedrijf werd pas op 8 augustus deze uitslag medegedeeld, mocht 9 augustus pas na een hernieuwde bedrijfscontrole de broedeieren van inmiddels tot 14 dagen oud afvoeren, heeft dan ook nog in die tussentijd vele malen geprobeerd contact te krijgen om te vragen naar de stand van zaken, maar krijgt geen antwoord en loopt tegen een muur op. Dit is de arrogantie ten top en dit is maar één voorbeeld.

Nu staat deze organisatie bekend om haar autoritaire gedrag en gezien haar taak zal ze het ook niet snel goed doen, maar hoe hier in dit geval wordt omgegaan met mensen en hun fysieke en financiële belangen, is ronduit belachelijk. De beerput is los en het wordt allemaal steeds verwarrender wat de media wordt ingeslingerd.

Niet wakker geweest

Maar als het waar is wat de Belgische regering nu bekendmaakt, dat al in november in Nederland bekend zou zijn dat fipronil in eieren voorkwam, wat voor een gevoel moet je dan als gedupeerd pluimveehouder krijgen als je niet weet of je deze financiële strop wel te boven komt, in de wetenschap dat deze ellende mogelijk voorkomen had kunnen worden? Als men hier wakker was geweest en als het tenminste klopt wat de Belgen suggereren.

Opmerkelijk is dat er toch wel een parallel loopt met de beurs in Hardenberg van vorig jaar in datzelfde tijdvak waar de heren van Chickfreund stonden met hun wondermiddel en waar direct al door sommigen vragen bij gesteld werden. Dat velen deze onzekere factor en het mooie praatje voor lief hebben genomen, geeft maar weer eens aan hoe hoog de nood was. Ik hoop dan ook dat de banken hun waarde tonen en doen wat ze nu zeggen om samen met de overheid deze bedrijven niet kapot te laten gaan en wat coulanter zijn als Ruud Huirne van de Rabobank, die in eerste instantie aangaf alleen bedrijven met ‘perspectief’ te zullen helpen.

Harry Ketels

Harry Ketels is pluimvee- en varkenshouder in Didam met een varkenstak  tijdelijk in rust vanwege het Besluit Huisvesting Ammoniak. De pluimveetak is geactualiseerd en ingericht specifiek voor moederdieren van traag groeiende  vleeskuikens. Hij was jarenlang als bestuurder actief in de branches mest, veevoeder en belangenbehartiging. Voor Pluimveeweb.nl bekijkt hij met een kritische bril de ontwikkelingen rond actuele onderwerpen.

 

 
 

Inloggen op de ledenportal