NieuweOogst: Ruien van fipronil-kip blijkt nog niet zo eenvoudig

15-08-2017

'Het klinkt op papier fantastisch, het laten ruien van kippen, die in contact zijn gekomen met fipronil. Maar ook de stal moet vrij van fipronil worden, anders raken de kippen opnieuw besmet en heeft het ruien geen zin gehad.'

Dat zegt pluimveedierenarts Rik van den Bos van pluimveepraktijk de Achterhoek. De dierenarts werkt daarbij samen met de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), waar met man en macht gewerkt wordt om een een oplossing te vinden voor het schoonmaken van met fipronil besmette stallen, waarin tevens ruiende kippen in zijn gehuisvest.

Helft gaat ruien
Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van de door de fipronil-crisis getroffen pluimveehouders hun kippen wil laten ruien. Daardoor verlaat het in het buikvet opgeslagen fipronil via de mest en de urine het lichaam van de kip waarna het dier weer schone eieren kan leggen. Een methode die volgens Van den Bos kansrijk is ware het niet dat de kippen zichzelf weer besmetten omdat ze in hun eigen besmette mest en urine scharrelen. Ook zit het fipronil op andere plaatsen in de stal waardoor de kippen eveneens opnieuw besmet worden.

'Momenteel is ruien alleen kansrijk als je de kippen naar een schone stal kunt verplaatsen. We weten nog niet goed hoe we een besmette stal moeten schoonmaken, zegt Van den Bos.

De tijd dringt want veel pluimveehouders zijn al begonnen met het ruien van hun kippen. 'Het is alsof je alvast in een auto stapt, waar nog geen wielen onder zitten', vergelijkt de dierenarts.

Vertrouwen terugwinnen van de consument kan door een goed en gezond product te leveren.

Afvalwater
De GD zoekt daarom verwoed, samen de met de werkgroep ruien van LTO-NOP, andere betrokken organisaties en praktiserende dierenartsen, naar een oplossing van het probleem.

Zo is gekeken naar het schoonmaken met water en zeep van de stallen. 'Dat werkt in die zin dat je het firponil via het afvalwater uit de stal verwijdert', legt Van den Bos uit.

Het afvalwater bevat echter onbekende hoeveelheden actieve fipronil en dit mag in geen geval terechtkomen in het oppervlaktewater of het riool. Fipronil in verhoogde concentraties in oppervlaktewater kan schadelijk zijn voor dieren en insecten in het milieu.

Fipronil afbreken
Daarom wordt nu onderzocht of het fipronil in de stal kan worden afgebroken en onschadelijk gemaakt. Dat zou in principe kunnen via ozon of peroxide, maar dan leggen de in de stal aanwezige kippen het loodje.

Daarom doet de GD nu onderzoek naar andere middelen. Om de werkzaamheid van een middel aan te tonen, zijn goed opgezette onderzoeken onder gecontroleerde omstandigheden nodig.

Slechtste scenario
'Er is dus nog geen oplossing', aldus de dierenarts. 'In het allerslechtste scenario lukt het niet op tijd om die te vinden en zullen de dan inmiddels geruide kippen alsnog moeten worden geruimd.'

 
 

Inloggen op de ledenportal