Boerderij: Gelderland en acht gemeenten pleiten voor noodfonds

23-08-2017

Het is dringend noodzakelijk dat er een noodfonds komt voor de door de eiercrisis getroffen pluimveehouders. Dat schrijven acht Gelderse en Utrechtse gemeenten in en rond de Gelderse Vallei en de provincie Gelderland in een brief aan de Tweede Kamer.

Tientallen kippenboeren weten niet of en zo ja, hoe zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Door de fipronil-affaire is hun financiële situatie in zeer korte tijd aanzienlijk verslechterd, aldus de schrijvers van de brief aan de Tweede Kamer.

De Kamer debatteert donderdag over de eiercrisis. De gemeenten en provincie willen dat de Kamerleden bij de verantwoordelijke bewindslieden aandringen op hulp van rijkswege. Eerder pleitten de drie noordelijke provincies ook al voor een nationaal noodfonds voor getroffen pluimveehouders die ten onder dreigen te gaan.

Overbruggingskrediet in België
In België, waar ook met het verboden bestrijdingsmiddel fipronil is gewerkt, is al besloten dat getroffen boeren een overbruggingskrediet kunnen krijgen. Er komen ook financiële maatregelen voor de hele eiersector. De briefschrijvers willen dat Nederland vergelijkbare maatregelen neemt, omdat de imagoschade nog geruime tijd voelbaar zal zijn.

De pluimveesector spreekt tot nu toe van een mogelijke schade van rond de € 150 miljoen. Voor het debat komen nog cijfers van Wageningen UR naar buiten met een overzicht van de schade op bedrijven en voor de sector als geheel. Pluimveehouders gaan donderdag met bussen naar Den Haag om het debat bij te wonen.

 
 

Inloggen op de ledenportal