Boerderij: Rabobank: zorgen over verschillende interpretaties EU-regels

24-08-2017

Rabobank maakt zich zorgen over de verschillende interpretaties van Europese regels door diverse lidstaten in de fipronil-affaire.
Dat zegt Ruud Huirne, directeur food & agri van de bank. Hij wijst op hoe autoriteiten in verschillende landen omgaan met meetgegevens en meetonzekerheden, of welke producten wel of niet teruggehaald worden.

De bank pleitte woensdag 23 augustus, voorafgaande aan het overleg in de Tweede Kamer over de fipronil-crisis, voor gelijke behandeling van de crisis binnen de Europese Unie in een updatemail gestuurd aan Kamerleden en media.

‘Verschillen niet op individuele boer afwentelen’
“Er zijn nogal verschillen tussen hoe verschillende landen dezelfde Europese regelgeving interpreteren, en dat lijkt ons erg ongewenst,” zegt Huirne, die ervoor pleit dat dit verschil tussen landen nog tijdens de huidige crisis gelijkgeschakeld wordt. Onderlinge verschillen mogen niet op de individuele boer worden afgewenteld, aldus de Rabobank.

Duidelijkheid voor ondernemer op korte termijn
Huirne en bestuursvoorzitter Wiebe Draijer schetsen in hun bericht de potentiële impact van de fipronil-besmettingen op korte en lange termijn, en doen daarbij twee aanbevelingen. Naast gelijke behandeling van de crisis binnen de EU, is de tweede aanbeveling gericht op duidelijkheid voor ondernemers op korte termijn. Hoe langer er onzekerheid blijft, hoe hoger de schade kan oplopen.

Huirne wijst op de eerste berekening van de schade die Wageningen Economic Research maakte. “Een heel deel van de schade is nog niet in zicht, en dat zal heel waarschijnlijk veel groter zijn dan het deel dat we al wel weten.”

Voortbestaan van getroffen bedrijven
Factoren waarover onduidelijkheid bestaat die van belang zijn voor het voortbestaan van getroffen bedrijven: de effectiviteit van ruien, dus (hoe) lukt het stallen schoon te maken, snelle beschikbaarheid van nog onbekende monsteruitslagen via de NVWA, vrijgeven van locaties van niet getroffen bedrijfsonderdelen, beschikbaarheid van nieuwe hennen.

Maar ook voor de hele sector: wat gebeurt er met de eierprijzen, hoe herstelt de afzet in binnen- en buitenland zich en hoe kan het vetrouwen van de consument worden teruggewonnen.

 
 

Inloggen op de ledenportal