Pluimveeweb: Van Dam laat pluimveehouders aan lot over

24-08-2017

Demissionair staatssecretaris Martijn van Dam heeft vandaag in een overleg met de sector nogmaals aangegeven dat gedupeerde pluimveehouders die schade leiden door de fipronil-crisis niet op financiële steun vanuit de overheid hoeven te rekenen.

De geschatte directe schade bedraagt circa € 50 miljoen en de gevolgschade kan nog een meervoud hiervan bedragen, gezien de exportwaarde van bijna € 600 miljoen per jaar die een behoorlijke tik heeft gehad. Hoe anders is het in België waar al steun is toegezegd aan de gedupeerden aldaar, terwijl in Nederland pluimveehouders worden afgescheept met een uitstel van betaling van overheidsheffingen en een onderzoeksbudget van € 200.000 voor werkzame stoffen en reinigingsmethoden om fipronil uit stallen te verwijderen.

Diep teleurgesteld
De belangenbehartigers Anevei, COBK, LTO/NOP, Nepluvi en NVP zijn diep teleurgesteld in de opstelling van de Staatssecretaris van EZ en Minister van VWS, die herhaaldelijk voorbij gaan aan het feit dat de Nederlandse pluimveesector slachtoffer is van een pluimveeservicebedrijf dat zonder medeweten van gedupeerden de verboden stof fipronil in hun stallen gebruikten, waardoor ruim 200 bedrijven zijn geblokkeerd.

Bij het optreden van de Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) zijn tientallen miljoenen eieren vernietigd of teruggestuurd, Veelal betrof dat helaas ook eieren die 100% vrij waren van fipronil. De gevolgen zijn exceptioneel groot en behoren absoluut niet tot het normale bedrijfsrisico van pluimveehouders of eierhandel. De schade is nergens verzekerd en zal ook niet te verhalen zijn bij het pluimveeservicebedrijf, van een kale kip kun je immers niet plukken.

Overheid geeft trap na
Belangrijke afzetmarkten hebben een klap gekregen en het is onzeker wanneer deze zich herstellen. Op veel bedrijven is in enkele weken het inkomen van meerdere jaren verdampt. Dat de overheid niet thuis geeft, levert extra onbegrip op omdat het pluimveeservicebedrijf reeds in november 2016 bij de NVWA bekend was. Daar waar de Belgische overheid begrip toont en de getroffen pluimveehouders als slachtoffer behandelt, laat Van Dam de sector aan haar lot over en geeft een trap na door berichtgeving die suggereert dat pluimveehouders zelf schuld hebben aan de fipronil crisis.

Spoeddebat
De belangenbehartigers pleiten bij de leden van de Tweede Kamer om donderdag in het spoeddebat over fipronil de Staatsecretaris op te dragen wel over te gaan tot het beschikbaar stellen van een pakket aan steunmaatregelen om gedupeerde pluimveehouders tegemoet te komen in de enorme schade die zij door deze crisis lopen. Deels is die schade veroorzaakt door het disproportioneel handelen door de overheid. Zonder overheidssteun is voor een deel van de gedupeerden een faillissement niet meer af te wenden.

Tekst:Monique van Loon

 
 

Inloggen op de ledenportal