Pluimveeweb: Toezeggingen Van Dam aan pluimveesector

25-08-2017

Pluimveehouders hoopten dat het debat van gisteren meer duidelijkheid op zou leveren voor de sector. In het Algemeen Overleg van 24 augustus deed staatssecretaris Van Dam een aantal toezeggingen aan de pluimveesector.

De toezeggingen gaan over verschillende aspecten binnen de crisis en lopen van financiële maatregelen tot maatregelen om het vertrouwen van de consument terugwinnen. De eerste maatregelen zijn er volgens Van Dam voor om te zorgen dat bedrijven niet in liquiditeitsproblemen komen. De toezeggingen op een rijtje:

Uitstel van betaling
1. Van Dam: “Ze krijgen een half jaar uitstel van betaling van de premies van het diergezondheidsfonds.”

2. Van Dam: “Ik heb met de staatssecretaris van Financiën afgesproken dat bedrijven uitstel van betaling krijgen van hun belastingverplichtingen voor de duur van maximaal twaalf maanden.”

3. Van Dam: “Bedrijven krijgen ook voorlopig geen rekeningen voor retributies van de NVWA om er voor te zorgen dat ze niet nog meer rekeningen op hun bord krijgen.”

Kredieten
4. Van Dam: “Er kan gebruik gemaakt worden van uitstel van betaling voor kredieten die zijn gegeven op basis van de borgstellingsregeling van MKB Landbouwkredieten.” (Uitleg borgstellingsregeling: Met een borgstellingskrediet voor de landbouw (BL) staat de overheid borg voor een deel van de bedrijfsfinanciering van landbouwondernemingen. De BL is bedoeld voor landbouwondernemingen die bij het afsluiten van een lening de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden (‘onderpand’, zoals grond, gebouwen of machines). Banken geven eerder een lening als de overheid voor een deel borg staat. Bron: www.rvo.nl)

5. Van Dam: “We zijn ook bereid om de garantieregeling werkkapitaal in te zetten indien daar behoefte voor bestaat bij de banken. Maar de banken zeggen daarvan dat ze op dit moment die behoefte niet hebben en dat ze die verantwoordelijkheid zelf zullen nemen en dat ze maatwerk zullen leveren voor de bedrijven die in de kern gezond zijn.” (Uitleg garantieregeling: De GLOW, Garantstelling Landbouwondernemingen Werkkapitaal, is een Staatsgarantie van 50% op bankleningen aan land- en tuinbouwbedrijven die behoefte hebben aan werkkapitaal. De financiering wordt verstrekt in de vorm van een lening.)

6. Van Dam: “Voor nieuwe kredieten, die bijvoorbeeld nodig zijn voor de opzet van nieuwe leghennen, kan opnieuw gebruikt gemaakt worden van de borgstellingsregeling waardoor het risico voor banken wordt verlaagd waardoor het dus makkelijker is om financiering te krijgen en door te gaan met je bedrijf.”

Onderzoek, mest en slacht
7. Van Dam: “Ik heb daarnaast ook snel twee ton beschikbaar gesteld om onderzoek te financieren naar bijvoorbeeld de schoonmaak van stallen.”

8. Van Dam: “Wat we verder hebben geregeld uit het ministerie van Economische Zaken is dat de mest kan worden afgevoerd naar Moerdijk. Ook voor pluimveehouders die geen lid zijn van de coöperatie daar.”

9. Van Dam: “We spelen een rol in het overleg met Rendac over de vernietiging van eieren en gedode kippen en bij overleg met slachterijen en buurlanden om de slacht van niet besmette leghennen van wel besmette bedrijven mogelijk te maken.”

10. Van Dam: “De economische impactanalyse heb ik u zojuist al gemeld, dat we die hebben laten doen.”

Imagoschade
11. Van Dam: “Daarnaast was het van groot belang, en dat is het nog steeds, om de afzet veilig te stellen en om het consumentenvertrouwen in met name Duitsland te herstellen, omdat een zeer groot deel van de Nederlandse eieren naar Duitsland gaat. Ik heb op vrijdag 4 augustus om tafel gezeten met de vertegenwoordigers van de pluimvee- en eiersector en toen ook meteen afgesproken dat we daarin gezamenlijk gaan optrekken en dat ik ook persoonlijk bereid ben om communicatie richting Duitsland te ondersteunen om het vertrouwen in die Duitse markt te herstellen. We hebben daar de afgelopen weken nog regelmatig overleg over gevoerd om dat vorm te geven om dat het bedrijfsleven zelf aangeeft wat het geschikte moment is want men wil natuurlijk de claim dat alles veilig is zelf kunnen doen.

12. Van Dam: “We zijn gezamenlijk aan het werken aan een communicatie- en promotieplan. We zijn daar dus druk mee bezig en qua financiering kijken we naar de mogelijkheden van Europese middelen die daar mogelijk voor beschikbaar zijn vandaag zijn ambtenaren van mijn ministerie zitten in Brussel om met de Europese Commissie te bespreken wat er kan. En ik zeg u ook toe dat als daar de mogelijkheden daartoe te beperkt zijn dat we ook binnen de begroting van EZ zullen of de middelen die er zijn voor exportpromotie kunnen benutten om de promotie van Nederlandse eieren extra te kunnen ondersteunen.

13. Van Dam: “Tot slot heb ik zeer intensief contact gehouden met met name mijn Duitse collega om te zorgen dat we de informatie-uitwisseling zo goed mogelijk deden en de communicatie richting consumenten ook zo veel mogelijk op elkaar afstemden.        

Banken
Naast de directe maatregelen van de overheid, hebben de banken ook toegezegd me te werken. Van Dam: “De banken hebben toegezegd bedrijven te blijven financieren de komende tijd zodat ze in ieder geval de rekening kunnen betalen en als de bedrijven weer vrijgegeven worden pas, om dan pas met die bedrijven om tafel te gaan en te kijken welk toekomstperspectief er is.”

Tekst:Rosanne van Schriek

 
 

Inloggen op de ledenportal