Pluimveeweb: Permanent toezicht afdraaien eieren vervallen

26-09-2017

Het permanente toezicht door een Controlerende Instantie (CI) zoals Verin bij afdraaien van de eieren komt te vervallen. Er is nu overeenstemming bereikt met de NVWA dat het ‘permanente toezicht’ kan worden vervangen door toezicht tijdens de afvoer van de 'vrije' eieren van het bedrijf. Dat meldt Avined vrijdag 22 september in haar nieuwsbrief.

Steeds meer ruikoppels komen weer in productie. Zolang de NVWA de blokkade van de stal voor eieren niet heeft opgeheven, moeten de eieren van een ruikoppel apart gehouden worden met bestemming Rendac. Dat betekent dat er in de eerste weken op de meeste bedrijven weer een kanalisatie tussen eieren van ‘vrije’ en ‘geblokkeerde’ stallen moet plaatsvinden.

Tot nu toe betekende dat permanent toezicht door de CI tijdens het afdraaien van de eieren. Er is nu overeenstemming bereikt met de NVWA dat het ‘permanente toezicht’ kan worden vervangen door toezicht tijdens de afvoer van de ‘vrije’ eieren van het bedrijf. Oftewel het toezicht bij afdraaien van de eieren komt te vervallen met behoud van gedegen borging door het uitvoeren van toezicht bij afvoer van de eieren (bijvoorbeeld eens per 3 dagen). Dat aangepaste toezicht bij afvoer houdt grofweg het volgende in:

  • De pluimveehouder moet de CI vooraf melden wanneer er afvoer van de “vrije” eieren van het bedrijf plaatsvindt (dag en tijdstip).
  • De controleur zal dan vóór het aangegeven tijdstip aanwezig zijn op het bedrijf om aan de hand van de leglijsten een inschatting maken van de voorraad aan “vrije” en “verontreinigde” eieren.
  • De voorraad “verontreinigde” eieren wordt verzegeld met bestemming Rendac.
  • De controleur is aanwezig tijdens de afvoer van de “vrije” eieren.
  • Als de controleur een vermoeden heeft dat de voorraad “vrije” eieren niet overeenkomt met de gegevens van de leglijsten, dan wordt deze voorraad ook verzegeld en bemonsterd. Pas als uit de analyse blijkt dat het gehalte aan fipronil onder MRL (0,005 mg/kg) is, dan wordt de voorraad vrijgegeven. 

Het volledige protocol is hier te vinden. Het geel gearceerde gedeelte in het protocol heeft betrekking op de bovenstaande tekst. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw CI.

‘Breng geen besmette eieren in de handel’

Avined wijst pluimveehouders er nadrukkeliljk op dat zij de verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat er geen eieren met fipronil in de handel gebracht worden met een waarde ≥ 0.005 mg/kg. Dit geldt ook voor stallen / bedrijven die zijn vrijgegeven door de NVWA.

Ter verduidelijking heeft de NVWA nu de volgende toelichting opgesteld. Deze is ook te vinden bij de Q&A op de NVWA website: 
  
Voor het blokkeren van stallen / bedrijven moet de NVWA er zeker van zijn dat de gemeten gehaltes fipronil in de eieren onmiskenbaar (en (juridisch) onbetwistbaar) boven de Maximale Residu Limiet (MRL) liggen. De MRL voor fipronil in eieren is 0,005 mg/kg. De analysemethode voor het meten van het fipronilgehalte in eieren heeft echter een bepaalde meetonzekerheid. Deze meetonzekerheid is EU breed vastgesteld op 50 procent, tenzij op het analysecertificaat een lagere meetonzekerheid wordt gerapporteerd. De NVWA moet voor het blokkeren van stallen / bedrijven rekening houden met deze meetonzekerheid. Dit betekent dat stallen / bedrijven pas door de NVWA geblokkeerd worden wanneer het analyseresultaat boven de 0,010 mg/kg is. 
  
Pluimveehouders hebben de verantwoordelijkheid om zeker te weten dat levensmiddelen altijd voldoen aan de wetgeving. Pluimveehouders zouden daarom eigenlijk de meetonzekerheid moeten optellen bij het analyseresultaat, als extra veiligheidsmarge. In de praktijk vraagt de NVWA dit echter niet van pluimveehouders. Pluimveehouders mogen en moeten uitgaan van de MRL (0,005 mg/kg). 
  
Met andere woorden eieren met een fipronilgehalte van 0,005 mg/kg of hoger mogen niet in de handel gebracht worden. Dat geldt ook als de eieren afkomstig zijn uit een stal die door de NVWA is vrijgegeven. Let op deze eieren zijn categorie 1 materiaal en mogen alleen naar Rendac afgevoerd worden.

Tekst:Tom Schotman & Avined

 
 

Inloggen op de ledenportal