Boerderij: Fransen willen sojateelt nieuw leven inblazen

29-09-2017

Twee Franse coöperaties spelen in op een nieuwe trend: de EU wil minder afhankelijk worden van importsoja.

Twee van de grotere agrarische bedrijven van Frankrijk gaan samen soja verwerken en het areaal sojabonen verder vergroten. In eerste instantie gaat het om 25.000 ton Franse soja per jaar, dat ‘de veehouders in het zuidwesten van het land moet voorzien van niet-transgeen voer dat efficiënt te traceren is’.

Het initiatief is genomen door Groupe Avril, een onderneming met een veelvoud aan akkerbouw-gerelateerde activiteiten die is voortgekomen uit de coöperatie van telers van olie- en eiwithoudende gewassen Sofiprotéol. Avril realiseert een jaaromzet van € 6,5 miljard en is onder meer de grootste fabrikant van biodiesel in Europa en marktleider met eieren in Frankrijk.

Euralis is partner in de soja
Avril’s partner in de soja is Euralis, een coöperatie met 8.500 leden die zich zowel met akkerbouw als met veeteelt bezig houdt en die € 1,5 miljard omzet draait. Beide bedrijven hebben al een jaar of 2 een gezamenlijk project, Sojalim, dat veehouders in het zuidwesten van Frankrijk een lokaal alternatief moet bieden voor ingevoerde soja.

Soja in Frankrijk nog vrij ‘jong’ gewas
Soja is in Frankrijk nog een relatief jong gewas dat wordt verbouwd sinds begin jaren tachtig. In 1988 werd een hoogtepunt bereikt met 134.000 hectare, maar dat kromp in de 10 jaar daarna naar 22.000 hectare in 2008. In dat jaar is door Avril, toen nog Sofiprotéol, een herstelplan gelanceerd, terwijl tegelijk de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) de teelt van soja in de kaart speelde. Dat alles heeft ertoe geleid dat het areaal is toegenomen naar 140.000 hectare dit jaar.

Avril en Euralis streven naar een verdere groei richting 200.000 hectare tegen 2020. Euralis werkt daarbij met name aan onderzoek, productie en vermarkting van het zaad waarmee die coöperatie al marktleider is in Frankrijk.

Verwerking Franse soja in 2 fabrieken
De verwerking van soja gebeurt in 2 fabrieken van Sanders-Euralis, een al langer bestaande joint-venture van de twee partners, in Vic-en-Bigorre en in Lons, beide in het zuidwesten van Frankrijk. Die gaan de soja leveren aan boeren in die regio met pluimvee, varkens of runderen. Groupe Avril en Euralis stoppen samen € 3,65 miljoen in het geschikt maken van die fabrieken, terwijl ook € 750.000 komt uit het Europees fonds voor de regionale ontwikkeling.

Het project komt voort uit de wens van beide bedrijven om een bijdrage te leveren aan de sojasector in Frankrijk, zegt bestuursvoorzitter Michel Vernet van Sojalim. “We willen de sojateelt opnieuw lanceren in de Franse akkerbouw. Sojalim wordt daarbij gesteund door alle schakels in de keten, van de levering van het zaad via het verbouwen en oogsten en daarna de verwerking tot veevoer en de veehouderij zelf. Gezamenlijk willen we een duurzame sector opbouwen waar de gecreëerde waarde ook eerlijk wordt verdeeld onder alle partners binnen die keten.”

 
 

Inloggen op de ledenportal