Boerderij: Snel klaarheid over fipronil-normen mest

04-10-2017

Pluimveehouders krijgen zo snel mogelijk meer duidelijkheid over de toepassing van fipronil-normen in mest.

Volgens pluimveeorganisaties hanteren Nederland en België verschillende normen of interpretaties daarvan bij de beoordeling of mest fipronil-vrij kan worden verklaard. De vraag of mest fipronil-vrij is, is vooral van belang voor bedrijven die broedeieren of leghennen aan andere bedrijven leveren.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) legde woensdag in de Tweede Kamer uit dat de aanwezigheid van de illegale bloedluisbestrijder in mest betekent dat broedeieren of leghennen niet kunnen worden afgevoerd naar een ander bedrijf. Bij leghennenbedrijven, is de aanwezigheid van fipronil in mest geen beperking om eieren te kunnen leveren, als die eieren tenminste schoon zijn.

In overleg met Gelderland en Barneveld
Met name CDA (Jaco Geurts), VVD (Helma Lodders) en ChristenUnie (Carla Dik-Faber) drongen bij Kamp aan op duidelijkheid op dit punt. Kamp kon die niet stante pede geven.

De minister zegde toe met provincie Gelderland en gemeente Barneveld in overleg te gaan om te zien of het ministerie van betekenis kan zijn bij de hulp aan pluimveehouders in die regio. Zowel Gelderland als Barneveld willen financiële steun geven.

Kamp: geen mogelijkheden voor steun
Kamp zei woensdag opnieuw dat hij geen mogelijkheden ziet voor rechtstreekse steun aan pluimveehouders. Hij zegde wel toe aan de Tweede Kamer dat hij in de gaten houdt op welke manier de Belgen hun boeren mogelijk van steun voorzien en of dat mogelijk concurrentievervalsende effecten heeft. De minister wacht eerst af hoe de Europese Commissie oordeelt over zo’n Belgische steunmaatregel, waarvan de inhoud tot op heden overigens onduidelijk is.

 
 

Inloggen op de ledenportal