Pluimveeweb: Ruim 50 studenten op studentendag pluimveehouderij

07-10-2017

Ruim 50 studenten - van zowel het MBO als het HBO, van het eerste jaar tot het vierde jaar - bezochten afgelopen woensdag 4 oktober de landelijke studentendag pluimveehouderij.

Deze dag werd op initiatief van het CIV Agri & Food door Dineke Rietveld georganiseerd. Het thema van de dag was Pluimveegezondheid en hygiëne. Het thema Pluimveegezondheid en hygiëne is niet zomaar gekozen. Gezonde dieren houden en veilig voedsel produceren kan alleen als je bewust met bedrijfshygiëne omgaat. Verschillende experts gingen, ieder vanuit hun eigen perspectief, in op dit thema.

Merlijn Kense, pluimveedierenarts trapte de dag af met een interactieve presentatie met als titel De keuze is aan jou?! In zijn presentatie benadrukte hij dat de vrijblijvendheid van pluimveeproductie voorbij is. Het gaat niet alleen om wat de pluimveehouder wil, maar ook wat de sector, de overheid en de consument van de pluimveehouder verlangen. In sneltreinvaart gaf hij de studenten een beeld van de veranderingen in de pluimveehouderij tussen 2002 en 2015: de periode voor de uitbraak van vogelgriep in 2003 en na de uitbraak van 2014. De conclusie: een gelijk blijvend aantal dieren, grotere, maar ook minder pluimveebedrijven. Dat een goede hygiëne op het pluimveebedrijf enorm belangrijk is, is in deze perioden met besmettingen van vogelgriep wel gebleken. 

Alex Spieker, beleidsmedewerker bij Avined, gaf de studenten uitleg over de hygiënescan. Hij benadrukte dat de scan een middel is voor verbeterde diergezondheid en biosecurity en geen doel op zich. Met een aantal vragen maakte hij inzichtelijk dat pluimveeziekten dichterbij zijn dan je denkt.  Zo zijn er bijvoorbeeld in de periode van juni tot en met 2 augustus dit jaar 9 ILT uitbraken geweest in verschillende deelsectoren. De hygiënescan is bedoeld om de introductie en verspreiding van ziektekiemen op het bedrijf te verminderen en zo betere resultaten te kunnen boeken. Verder gaf hij uitleg over de opbouw van de scan en de weging van de verschillende onderdelen.

Workshop
In de workshopsronden die in de middag volgde, kwamen Rob Vriens (pluimveedierenarts bij adVee), Nick Paridaans (Hygiënespecialist Pluimvee bij MS Schippers) en Ben Beerens (vermeerderaar) aan het woord. Rob Vriens benadrukte dat naast het invullen van de hygiënescan en andere lijsten, een kritische houding van groot belang is. Je kunt hoog scoren met de scan, maar dat is geen garantie dat jou niets overkomt. We hebben in de sector een kritische houding nodig om als voedselproduct op een maatschappelijk verantwoorde manier veilig voedsel te produceren. Dit is immers onze ‘license to produce’.

Ook Nick Paridaans gaf de studenten de boodschap mee om kritisch te zijn. Kritisch op het begrip ‘schoon’ en kritisch bij het inzetten van reinigings- en desinfectiemiddelen. Hoe bereik je het beste resultaat? Wat is het directe effect van de handelingen? Speciale aandacht was er voor drinkwaterkwaliteit. Met een aantal treffende foto’s maakte hij snel duidelijk wat hij verstaat onder schoon drinkwater en schone leidingen en hoe je dat kan bereiken.

Veel geleerd van fouten
Vermeerderaar Ben Beerens deelde zijn kijk op pluimveegezondheid en hygiëne met de studenten. Dit deed hij door aan te geven welke maatregelen hij op zijn bedrijf heeft genomen en waarom. Ben sprak heel open over zaken die in het verleden niet zo goed zijn gelopen. Zelf geeft hij aan dat hij daar de grootste lessen van heeft geleerd. Daarnaast benadrukte hij dat het vooral draait om het maken van bewuste keuzes al dan niet in overleg met een expert. 

De landelijke studentendag Pluimveehouderij trok ruim 50 studenten van zowel het MBO als het HBO, van het eerste jaar tot het vierde jaar. De studenten kwamen van 8 verschillende onderwijsinstellingen. Sommigen van hen komen uit de pluimveehouderij, anderen zijn helemaal nieuw in de sector. 

 
 

Inloggen op de ledenportal