Boerderij: ‘Traceerbaarheid eiproduct schiet tekort’

09-10-2017
België en Oostenrijk vinden dat de traceerbaarheid van producten waarin eieren zijn verwerkt moet verbeteren.

Bij de Europese vergadering van landbouwministers, vandaag (waarbij veel landen door hoge ambtenaren in plaats van ministers waren vertegenwoordigd) in Brussel, zeiden de Belgische en Oostenrijkse vertegenwoordiger dat een ambitieuzer aanpak nodig is om alle producten te kunnen traceren.

Verwerkte eieren lastig te traceren

Nu is het zo dat eieren wel kunnen worden getraceerd naar het bedrijf van productie. Maar als de eieren eenmaal in producten zijn verwerkt is de traceerbaarheid gebrekkig. België bepleit om ook op verwerkte producten kentekens te zetten, waardoor eiproducten beter kunnen worden getraceerd. Bij de ministerstop van twee weken geleden zijn over de traceerbaarheid van eiproducten geen nadere afspraken gemaakt.

 

Illegaal gebruik fipronil

De hoogste veterinair ambtenaren van de verschillende lidstaten komen later deze maand bijeen om verder te overleggen welke maatregelen genomen kunnen worden om illegaal gebruik van fipronil en andere vormen van voedselfraude in de kiem te smoren. Op voorstel van Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en België hebben de ministers afspraken gemaakt om de onderlinge communicatie en afstemming te verbeteren. De Europese Commissie krijgt een belangrijker rol bij de beoordelling van de risico’s van voedselvervuilingen.

Gewetenloze individuen

Europees commissaris Vytenis Andriukaitis (Voedsel en Volksgezondheid) zegt zich gelukkig te prijzen dat het criminele handelen van een aantal ‘gewetenloze individuen’ niet geleid heeft tot gevolgen voor de volksgezondheid. Maar hij zei ook dat de fipronil-affaire heeft laten zien dat het voedselsysteem kwetsbaar is en dat Europese afstemming noodzakelijk is. Daarvoor zal elke lidstaat een hoge voedselambtenaar aanstellen, die kan overleggen en informatie uitwisselen met collega’s in andere lidstaten.

De fipronil-affaire ‘heeft laten zien dat het voedselsysteem kwetsbaar is en dat Europese afstemming noodzakelijk is’.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal