Pluimveeweb: SGP: regeerakkoord zwijgt over fosfaatregelgeving

11-10-2017

De SGP kijkt met gemengde gevoelens naar het nieuwe regeerakkoord. Volgens de partij is de toonzetting voor landbouwbedrijven positief maar is het onduidelijk wat de nieuwe coalitie wil met de veehouderij en het mestbeleid.

Volgens Elbert Dijkgraaf, landbouwwoordvoerder van de SGP, benadrukken de coalitiepartijen dat ze het potentieel van onze landbouw voor een duurzame voedselvoorziening voor de groeiende wereldbevolking willen benutten. „Er zitten positieve punten in het akkoord, zoals inzet op versterking van de positie van boeren in de keten, meer ruimte voor afspraken door producentenorganisaties, budget voor een bedrijfsovernamefonds en voor de varkenshouderij, en het niet verplichten van weidegang”, aldus de nummer twee van de partij.

Daartegenover vindt de SGP dat de coalitie onduidelijk is over de plannen rondom het mestbeleid. Dijkgraaf: „Het regeerakkoord zwijgt over de fosfaatwet en de bijbehorende knelgevallenregeling, terwijl die voor veel melkveebedrijven een grote aderlating betekent. Waar blijft de noodzakelijke extra fosfaatruimte? Het is verder onduidelijk of het kabinet er voor gaat zorgen dat de verschraling van landbouwgronden door het mestbeleid een halt toegeroepen wordt.”

Afschaffing BTW-regeling en minder inkomenssteun
Ook maakt de SGP zich nog steeds zorgen over het verdienmodel voor de landbouw. Het is volgens Dijkgraaf een goede zaak dat de coalitie serieus werk wil maken van versterking van de positie van boeren in de keten. „Ik constateer echter ook dat de afschaffing van de BTW-landbouwregeling niet wordt teruggedraaid en dat de keuringskosten van de NVWA onverminderd op het bordje van de sector gelegd worden. Verder gaat de BTW op voedingsmiddelen omhoog, met bijbehorende prijsdruk in de keten. Ook zet het nieuwe kabinet in op minder inkomenssteun. De opgaven voor asbestsanering en CO2-emissiereductie komen daar nog bij. Komt hier nog wat tegenover te staan? Onder aan de streep zal het voor boerenbedrijven aanpoten blijven.”

Groen onderwijs weg bij EZ
Daarnaast vindt de SGP het onverstandig om het groen onderwijs over te hevelen naar het ministerie van onderwijs. Dijkgraaf verwijst naar het belang tussen bedrijfsleven en onderwijs. „Als je de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven zo belangrijk vindt, waarom kies je dan voor overheveling naar het ministerie van Onderwijs? Dan knip je de band met het landbouwministerie door. Dat is niet echt handig.”

Tekst:Sjouke Jacobsen

 
 

Inloggen op de ledenportal