Boerderij: Europees ei 16% duurder door regelgeving

12-10-2017

De kostprijs van een Europees (kooi-)ei ligt 16% hoger als gevolg van specifieke Europese regelgeving. Met name het verbod op de traditionele kooi zorgt voor beduidend hogere productiekosten voor Europese legpluimveehouders.

Van de totale productiekosten van een ei in de Europese Unie is 84% toe te schrijven aan basisproductiekosten, zoals de kosten van voer, jonge hennen, huisvesting en arbeid. 16% is direct toe te schrijven aan Europese regelgeving op het gebied van milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid, waarvan ruim de helft aan het legbatterijverbod. Wageningen Economic Research (eerder het LEI) becijferde dat in een nieuw rapport naar de concurrentiepositie van de Europese eiersector, in opdracht van Euwep (de Europese organisatie van eierhandelaren en ei-verwerkers).

In het rapport werd met name gekeken naar hoe de kostprijs van Europese eieren en eiproducten zich verhoudt tot die van landen waaruit Europa eieren en eiproducten importeert (Verenigde Staten, Oekraïne, India en Argentinië), met en zonder invoerheffingen. Daaruit blijkt dat zonder de invoerheffingen die Europa hanteert, alle vier deze landen concurrerend zouden zijn voor Europese ei-producenten. De productiekosten van een Europees verrijkte kooi-ei liggen hoger dan productiekosten van kooi-eieren in de landen die naar de EU exporteren, door lagere kosten van verschillende factoren zoals voer en jonge hennen, maar ook door strengere Europese regelgeving.

Oekraïne en Verenigde Staten geduchte concurrenten
Met name Oekraïne en de Verenigde Staten zijn de concurrenten om in de gaten te houden, aldus Peter van Horne (Wageningen Economic Research). De kostprijs per kilo eieren in de Europese Unie becijferde hij gemiddeld op 89,4 eurocent, die in Oekraïne op 68,0 eurocent (24% minder).

Kostprijs Nederlands kooi-ei ligt rond Europees gemiddelde
De Nederlandse kostprijs ligt rond het Europese gemiddelde: 88,3 eurocent per kilo verrijkte kooi-eieren. Uitschieter naar beneden is Polen, met een flink lagere kostprijs van 82,7 eurocent. Van de grote eierproducerende landen in Europa hebben verder Spanje en Italië een lagere kostprijs dan Nederland. De kostprijs van Frankrijk en Duitsland liggen gemiddeld iets hoger dan Nederland, maar rond het gemiddelde. Het Verenigd Koninkrijk en met name Denemarken steken er bovenuit, die laatste met een kostprijs van 97,3 eurocent.

 
 

Inloggen op de ledenportal