Pluimveeweb: Belgische eiverwerken-de industrie in nood door tekort aan eieren

23-10-2017

Het schrijnende tekort aan eieren brengt de Belgische eierverwerkende industrie in de problemen. „Op de vrije markt is vrijwel geen ei meer te krijgen. De aankoopprijzen zijn daarom enorm gestegen, terwijl de verkoopprijzen van eiproducten vastliggen in lange termijncontracten”, zegt Johan Van Bosch van de Unie van de Belgische Eiproductenindustrie (UBP). Eierverwerkende bedrijven krijgen ook te maken met claims van hun klanten.

Niemand heeft er blijkbaar vertrouwen in dat er geld te rapen valt bij de echte schuldigen van de crisis want sommige eierverwerkers en eihandels proberen op hun beurt de schade te verhalen op leghennenhouders. Dat schrijft het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw.

In de Europese Unie zijn sinds de uitbraak van de fipronilcrisis eind juli 25 à 30 miljoen legkippen geruimd. Hierdoor is de productie van eieren sterk gedaald. Door de schaarste zijn de eierprijzen sinds de aanvang van de crisis verdubbeld en de piek is nog niet in zicht, vrezen de Belgische eierverwerkers. Ze zouden zich willen beroepen op overmacht om onder de bestaande contracten met de voedingsindustrie uit te komen. Bestellingen worden niet of gedeeltelijk uitgeleverd en contracten tussen de voedingsindustrie en de eierverwerkende sector kunnen soms niet worden nageleefd.

Bovendien moet iedere partij eiproducten geanalyseerd worden op fipronil. De kosten voor het onderzoek en de hogere inkoopprijzen kunnen niet worden doorberekend. Vooral de supermarktketens tonen weinig begrip, stelt de UBP. Voor consumptie-eieren is er wel de bereidheid om de hogere prijs te betalen, maar dat geldt niet voor voedingsproducten waar veel eieren in verwerkt zijn.

Rekeningen naar leghennenhouders

De UBP heeft 6 leden, waaronder 3 eierbrekerijen en 1 eierkokerij. De leden verwerken eieren tot heelei, eigeel, eiwit, zowel vloeibaar, gedroogd als gekookt. Onder normale omstandigheden verwerken zij ongeveer 60 procent van alle eieren die in België verhandeld worden. Na de dioxinecrisis is de sector uitgedund van 9 tot 4 eiverwerkende bedrijven. De sector hoopt op steun van de Belgische minister van Landbouw Ducarme.

Ook Belgische bedrijven uit de voedingsindustrie die veel eiproducten van brekerijen afnemen zoals La Lorraine en Continental Foods stellen dat ze worden geconfronteerd met hogere prijzen bij de inkoop. Terwijl de eierverwerkers klagen over claims van hun klanten proberen zij zelf de schade ook te verhalen op leghennenbedrijven. Enkele leghennenhouders kregen een forse rekening van hun afnemer. De Belgische Boerenbond, toont zich daar verontwaardigd over omdat de federale maatregelen ook in een schadeloosstelling voor de eierhandelaren en eierbrekerijen voorzien.

Lees meer op de website van het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw.

Tekst:Tom Schotman & Vlaams infocentrum land- en tuinbouw

 
 

Inloggen op de ledenportal