Pluimveeweb: Brussel geeft boeren flinke steun in de rug

23-10-2017

Onderhandelaars van de EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement (EP) hebben een belangrijk akkoord bereikt over een versterking van de positie van de boeren in de voedselketen, over meer mogelijkheden om productie- en marktrisico’s het hoofd te bieden en over een verbetering van de financiële positie van de boeren.

Het gaat hier om de zogenoemde omnibus-regeling, waarbij in één klap een stel verbeteringen in het GLB worden doorgevoerd. Vooral de budgettaire aanpassingen zullen de boeren als muziek in de oren klinken, want zij zullen worden gecompenseerd voor de gevolgen van een eventuele crisis. Daarnaast gaat de maximale verzekeringsuitkering voor schade door het weer omhoog en gaat het eigen risico van 30 procent naar 20 procent omlaag. Ook worden de mogelijkheden voor gekoppelde steun verbeterd.

Wat de inkomenssteun betreft, krijgen de lidstaten meer nationale ruimte voor een eigen invulling van de definitie van actieve landbouwers, die steun mogen ontvangen, en voor het opstellen van lijsten met bedrijven die niet voor steun in aanmerking komen. De steun voor jonge boeren mag bovendien worden verhoogd van 25 naar 50 procent van de basisbetaling over een periode van 5 jaar. De beperking van het aantal hectares voor steun wordt wel gehandhaafd. Er is ook sprake van extra gewassen die in ecologische aandachtsgebieden geteeld mogen worden, zoals olifantsgras. Het akkoord bevat tevens nog maatregelen om de teelt van eiwitgewassen te bevorderen.

Vereenvoudiging en verbetering

Volgens Europarlementslid Paolo de Castro, die deel uitmaakte van de onderhandelingsdelegatie van het EP, werden de meeste voorstellen van het parlement over vereenvoudiging, risicobeheersing en marktpositie in het akkoord overgenomen. Zowel EU-voorzitter Estland, dat de onderhandelingen leidde en de Europese boerenorganisatie COPA zijn zeer tevreden over het akkoord. „We hebben laten zien dat we als Europese Unie de belangen van de boerenbevolking zeer ernstig nemen. De boeren komen aanzienlijk versterkt uit deze onderhandelingen”, aldus een woordvoerder van de Estlandse regering. Het akkoord moet nu nog formeel worden goedgekeurd door de EU-lidstaten en de plenaire vergadering van het EP.

Tekst:Jan Schils

 
 

Inloggen op de ledenportal