Boerderij: Topambtenaar Harry Paul terug op landbouw

24-10-2017

Harry Paul keert terug aan de top van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij wordt wegbereider voor de nieuwe secretaris-generaal, die op een later tijdstip wordt benoemd.
Het is niet zeker of Paul zelf die functie gaat vervullen.

Plantenziektenkundige Paul (1961) is in Wageningen gepromoveerd op onderzoek naar rhizomanie bij suikerbieten. HIj was tot vorig jaar inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hij werd begin dit jaar aangesteld als project-plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Financiën. Dat project werd deze maand afgerond.

Paul kent het klappen van de zweep in Brussel.
Hij was eerder onder meer beleidsambtenaar op de directie Visserij, plaatsvervangend directeur van de directie landbouw en directeur Voedings- en Veterinaire Aangelegenheden (2002). Hij kent het klappen van de zweep in Brussel, waar hij als ambtenaar verschillende onderhandelingen moest voeren.

Hij constateerde bij zijn afscheid van de NVWA dat ten onrechte werd aangenomen dat een fusieorganisatie toekan met minder mensen én minder geld.

Bij zijn afscheid van de NVWA zei Paul dat zijn kracht vooral ligt in het analyseren van de situatie en het maken van plannen. Hij moest vormgeven aan een nieuwe fusieorganisatie, die ontstaan was door de samenvoeging van de Algemene Inspectiedienst en de Plantenziektenkundige Dienst. Hij constateerde dat destijds ten onrechte werd aangenomen dat een fusieorganisatie toekan met minder mensen én minder geld. “Als je fuseert en denkt dat je meteen een derde op de nieuwe organisatie kan bezuinigen, dan vergeet je dat een fusie overgangskosten meebrengt, dus je moet investeren. Ik hoor vaak dat het goedkoper moet, maar als je niet investeert, kun je de bezuinigingen niet realiseren.”

Nieuw landbouwministerie losweken van EZ
Nu is het zijn taak om het nieuw te vormen ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit los te weken van het ministerie van Economische Zaken en daarbij ook andere organisatorische veranderingen aan te brengen, waarover afspraken zijn gemaakt in het regeerakkoord. Paul wordt de hoogste ambtenaar die minister Carola Schouten bijstaat. Hoewel Paul geen uitgesproken politiek profiel heeft, is van hem bekend dat hij in SGP-kringen verkeert.

Publieke uitlatingen in lijn met Van Dam
Hij heeft zich in publieke uitingen in dezelfde lijn uitgelaten als voormalig staatssecretaris Martijn van Dam, die zei dat hij er als bewindspersoon zit voor alle Nederlanders en niet alleen voor de boeren. Paul in het Reformatorisch Dagblad: “Zestig procent van de ruimte in dit zeer dichtbevolkte land wordt door de agrarische sector ingenomen. Kan het zo zijn dat de inrichting van Nederland grotendeels bepaald wordt door een fractie van de bevolking? Vanuit de SGP-traditie hebben we altijd gezegd: Dat is eerlijk verkregen bezit, daar moet de overheid van afblijven. Dat is voor mij minder vanzelfsprekend geworden. Ben je er als Ministerie van Landbouw uitsluitend voor de landbouw, of voor de hele maatschappij? Ik neig naar het laatste. Je maakt deel uit van de rijksoverheid en bent daarmee publiek verantwoordelijk voor de hele maatschappij.”

 
 

Inloggen op de ledenportal