Pluimveeweb: Dikte strooisellaag heeft geen invloed op gedrag leghennen

30-10-2017

De dikte van de strooisellaag heeft weinig effect op het gedrag en het stofbadgedrag bij leghennen. Op een dunnere strooisellaag vertonen kippen wel een uitgesteld stofbadgedrag, maar het aantal stofbaden blijft gelijk. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Livestock Research in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

In strooiselstallen voor leghennen komt de meeste ammoniak, geur en fijnstof uit de mest vermengd met het strooisel. Omdat in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) gezocht wordt naar mogelijkheden om de uitstoot van ammoniak te verminderen, lijkt het zinvol te kijken naar het effect van een dunnere strooisellaag. Maar er is veel onduidelijkheid over het effect van zo’n dunnere laag op het gedrag van leghennen. Nemen kippen nog wel stofbaden? En wat is de invloed op ander gedrag?

Onderzoekers onderzoekers van Wageningen Livestock Research voerden een experiment uit met een koppel Brown Nick leghennen van een commercieel pluimveebedrijf. De kippen kregen verschillende strooiseldiktes: 2, 5 of 10 centimeter. De onderzoekers vonden geen verschillen in frequentie en duur van het stofbadgedrag. Het tijdstip van stofbaden is wel veranderd. Daarnaast vertonen hennen op een dunnere strooisellaag minder eetgedrag rond de middag. Zij zitten en foerageren meer en lopen minder.

Zie voor meer informatie het rapport Effecten van strooisellaagdikte op het gedrag van leghennen op de site van Wageningen Livestock Research.

Tekst:Tom Schotman & Groen Kennisnet

 
 

Inloggen op de ledenportal