Pluimveeweb: Winterveldbonen: hogere opbrengst dan soja

29-10-2017

De winterveldboon is een potentiële goede eiwitleverancier van Nederlands bodem. De winterveldboon zou met 7 tot 8 ton per hectare en een eiwitpercentage tussen de 25 tot 32 procent (circa 2.300 kilo eiwit/ha), dubbel zoveel eiwit produceren dan soja. Een ander voordeel is het vroegere oogsttijdstip. Een saldo van tussen de 1.100 en 1.400 euro is mogelijk.

De veldboon past goed als vervanger van soja in rundveerantsoenen en deels in rantsoenen van kippen en varkens. Voor voerleveranciers is het een interessante optie om in te spelen op de tendens om in diervoeders meer regionaal geteelde eiwitproducten op te nemen.

Gunstig klimaat

Zaaizaadfirma’s Cropsolution en Limagrain starten een project om de teelt te herintroduceren in Nederland. Volgens Limagrain werd dit jaar in Nederland 300 hectare winterveldbonen geteeld. Ze verwacht dat dit najaar circa 400 hectare zullen worden ingezaaid. Het Nederlandse klimaat blijkt gunstig te zijn voor de teelt van winterveldbonen. Het gewas is goed bestand tegen enkele graden vorst. De zaadbedrijven hebben dit afgelopen winter gemerkt bij een proef in Groningen. De planten hebben daar tot 15 graden vorst goed doorstaan. Volgens Limagrain was alleen wat schade aan het blad ontstaan, maar niet aan de plant. Deze groeit vanuit het groeipunt gewoon door in het vroege voorjaar. Voldoende diep zaaien (8-10 cm) is daarbij wel een voorwaarde.

Naast de hogere opbrengst noemen de zaadleveranciers ook het vroege oogsttijdstip als voordeel tegenover soja. De winterveldboon wordt normaliter eind juli/begin augustus geoogst, terwijl de oogst van soja pas vanaf medio september tot medio oktober kan plaatsvinden. Verder is de winterveldboon goed voor de bodemstructuur en laat het als stikstofbindend gewas, ook stikstof in de bodem achter. In combinatie met de vroege oogst biedt dit betere mogelijkheden voor een succesvolle volgteelt.

Resultaten project

CropSolutions is samen met Limagrain in 2016 op de Proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat en op PPO Vredepeel een project gestart gericht op de herintroductie van winterveldbonen op Nederlandse akkers. Uit de resultaten blijkt dat de optimale zaaidichtheid van 150 kg zaaizaad per hectare resulteerde in een hogere opbrengst. De optimale rijafstand is tussen 30-50 cm en resulteert in de hoogste opbrengst en eiwitgehalte. Behandeling met Prosaro als fungicide geeft een meeropbrengst en een hoger eiwitgehalte. Tevens is het effectief tegen de zogenoemde chocoladevlekkenziekte (een specifieke ziekte bij veldbonen red.) en roest. Zowel op de zandgrond van Proefboerderij Vredepeel als op de klei van Proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat was sprake van goede opbrengsten, die elkaar niet veel ontliepen.

Combinatieproef

Dit seizoen wordt het project voortgezet door een combinatieproef, waarbij onderzoek gedaan wordt naar zowel bemesting als gewasbescherming. Het toepassen van plantversterkers zoals Physiostart, StressImune en Algaforce kan de plantgezondheid bevorderen. De verwachting is dat hierdoor de bonen sterker de winter ingaan.

Tekst:Sjouke Jacobsen & Guus Queisen

 
 

Inloggen op de ledenportal