Pluimveeweb: Verschil uitbraakvirus en vaccin niet de reden falen AI vaccin

02-11-2017

Het verschil tussen uitbraakvirus en vaccin is niet de belangrijkste reden voor het falen van vaccinatie tegen vogelgriep, op de voorwaarde dat een ondergrens in de hoeveelheid van antistoffen tegen het uitbraakvirus bereikt wordt. Dat blijkt uit onderzoek van Ioannis Sitaras, die woensdag 1 november aan de Wageningen Universiteit hoopt te promoveren.

Als kippen geïnfecteerd raken met het vogelgriepvirus kan dit resulteren in hoge sterftecijfers. Het vogelgriepvirus kan zich snel verspreiden en zelfs overspringen op de mens om daar eveneens ziekte en sterfte te veroorzaken. In onderzoek is aangetoond dat het vaccineren van dieren kan voorkomen dat de dieren ziek worden en het virus zich kan verspreiden. Echter blijken in de praktijk de vaccins vaak niet goed te werken. De oorzaak hiervoor kan liggen in het feit dat het vogelgriepvirus zich snel kan veranderen, waardoor vaccins minder effect kunnen hebben. 

Om te onderzoeken of een verschil tussen vaccin en virus de reden is van het probleem, zijn de vaccins getest op hun effectiviteit tegen de transmissie van de veranderde virussen. Hierbij is een maat bepaald voor de effectiviteit van vaccinatie in de vorm van de hoeveelheid antistoffen in het bloed van gevaccineerde kippen die nodig is, zodat de kippen ook beschermd zijn tegen de transmissie van de veranderde vormen van het oorspronkelijke virus.

Uit de resultaten van deze studie blijkt dat het verschil tussen uitbraakvirus en vaccin niet de belangrijkste reden is voor het falen van vaccinatie, op de voorwaarde dat een ondergrens in de hoeveelheid van antistoffen tegen het uitbraakvirus bereikt wordt.

Tekst:Tom Schotman & Wageningen Universiteit

 
 

Inloggen op de ledenportal