Boerderij: Eiersector scoort goed in tussenstand duurzame veehouderij

02-11-2017
De leghennensector loopt voorop in verduurzaming van de veehouderij. Dat blijkt uit Wagenings onderzoek.

De eiersector is goed op weg met het verduurzamen van de veehouderij. Vooral op het gebied van fossiele-energiegebruik, klimaat, dier- en volksgezondheid en rentabiliteit gaan bedrijven met leghennen duurzaam te werk.

De Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (UDV) stelde vijftien ambities (docx, 343 kB) voor een duurzame veehouderij in 2023. Deze zijn gebaseerd op de duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties voor 2030. Onderzoekers van Wageningen University en Research (WUR) zijn bezig met het in kaart brengen van de vorderingen in de varkens-, leghennen-, vleeskuiken- en melkveesector.

Streefwaarde per sector

Per ambitie is een streefwaarde per sector vastgesteld. Dit is bijvoorbeeld een percentage reductie aan uitstoot of het beperken van de ecologische voetafdruk. Ook beter dierenwelzijn, bijdragen aan volksgezondheid, een aantrekkelijke arbeidspositie en een toekomstbestendige bedrijfsvoering horen tot de ambities van de UDV.

De ambitie op het gebied van klimaat is voor de eiersector al bereikt: bedrijven met leghennen dragen voldoende bij aan het beperken van de globale temperatuurstijging. Vleeskuikenbedrijven moeten op dat gebied nog wat werk verzetten, er wordt momenteel zelfs meer methaan uitgestoten dan in 1990. Dit geldt ook voor de melkveehouderij.

Melkveehouderij

Melkveehouders scoren ook nog slecht op het gebruik van fossiele brandstoffen op het bedrijf. Verderop in de zuivelketen, bij het verwerken en de transport, wordt al wel flink gewerkt aan het gebruiken van alternatieve energiebronnen. In de pluimveesector ligt dit andersom; bedrijven maken meer gebruik van duurzame energie, maar in de verdere processen is nog winst te behalen.

De melkveehouderij is volgens het rapport goed op weg met de instandhouding van de wereldwijde biodiversiteit. Melkveebedrijven zorgen er namelijk niet voor dat natuurgebieden of bossen verdwijnen voor de landbouw. Dit is in sommige gevallen wel zo bij de teelt van soja in het buitenland. Het gebruik van uitsluitend RTRS-gecertificeerde soja in de veehouderij zou een grote vooruitgang op dit gebied zijn.

Hogere eisen aan kippenvlees

Supermarktketens Albert Heijn en Jumbo werken aan dierenwelzijn door hogere eisen te stellen aan de kip die in de schappen ligt. Ook dit initiatief is door de WUR onder de loep genomen. Op het gebied van dierenwelzijn en gezondheid scoren de projecten beter dan de gangbare pluimveehouderijen.

Deze ‘Nieuwe AH Kip’ en ‘Nieuwe Standaard Kip’ zijn minder goed voor het klimaat dan de gangbare bedrijven. Dit komt doordat de productie van broeikasgassen per kilo eiwit hoger ligt, aangezien er minder kippen per vierkante meter worden gehouden.

Ook de Keten duurzaam Varkensvlees is onder de loep genomen. Dit initiatief draagt vooral bij aan de bevordering van de nationale biodiversiteit, diergezondheid en het dierenwelzijn.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal