Pluimveeweb: 'Tafelei nog steeds spotgoedkoop'

03-11-2017

Tafeleieren zijn ondanks de gestegen eierprijzen nog steeds spotgoedkoop. Het is bovendien niet normaal dat leghennenhouders jarenlang onder de kostprijs eieren moeten afleveren.

Daarmee reageert de Vlaamse belangenbehartiger Landsbond op de oproep van de federatie van de Belgische voedingsindustrie (Fevia). Fevia vraagt de overheid om rekening te houden met de recente stijging in eierprijzen bij het toekennen van de ondersteuning aan de door de fipronil-crisis getroffen bedrijven.

„Als onafhankelijke pluimveeproducenten-organisatie hekelen wij het feit dat Fevia vragen stelt bij de vergoedingen die beloofd worden door de overheid naar de door de fipronil-crisis getroffen bedrijven toe”, zegt Landsbond-voorzitter Danny Coulier. „Deze zullen zeker en vast niet zorgen voor winst, integendeel. Fevia lijkt daarentegen de omgekeerde situatie waarbij de boeren onder hun kostprijs eieren moeten leveren, wel als normaal te beschouwen”, reageert een gekrenkte Coulier.

Kwaliteitseieren

„De huidige eierprijzen liggen inderdaad een stuk hoger dan voor de zomer. Maar toen stonden de prijzen ook zeer laag en waren ze onvoldoende om de pluimveehouder te verzekeren van een behoorlijk inkomen. Dit is reeds jaren een probleem. Men importeert nog liever goedkope eieren dan dat men de Vlaamse pluimveehouder, die aan allerlei eisen rond milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid moet voldoen, wat extra zou betalen”, analyseert de voorzitter.

„Nu heeft de industrie uiteraard een probleem want ze kunnen zich niet meer bevoorraden aan dergelijk lage prijzen. Maar laat ons eerlijk zijn: het aandeel dat het basisproduct ei heeft in de totale kostprijs van het eindproduct is verwaarloosbaar. Zelfs als tafel-ei is de prijs nog steeds spotgoedkoop. Wij willen dan ook dat men zich bewust wordt van het feit dat wij als pluimveehouders kwaliteitsvolle producten willen leveren met de nodige garanties. Wij zouden niet beschouwd mogen worden als grondstoffenleveranciers die makkelijk te manipuleren zijn. Laat de markt van vraag en aanbod zijn werk doen”, zegt Coulier.

Tekst:Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal