NieuweOogst: Pluimveehouder heeft baat bij vrijwilligerswerk

09-11-2017

Steeds meer pluimveehouders die getroffen zijn door de fipronilcrisis krijgen hulp van vrijwilligers. Actie 'Boenen bij de boeren' loopt inmiddels een maand en voorziet volgens betrokkenen in een belangrijke behoefte.

Vorige week zaterdag hielp een groep vrijwilligers de familie De Vries uit Terschuur. Ze hebben een biologische pluimveehouderij en moeten nog steeds al hun eieren weggooien. 'Wij waren op een gegeven moment gestopt met schoonmaken, we konden het niet meer opbrengen', vertelt Marja de Vries.

Dat is bij veel pluimveehouders het geval, stelt Jan Brok. Hij is coördinator van 'Boenen bij de boeren'. Want de fipronilcrisis is niet alleen emotioneel belastend. 'Het schoonmaken is ook fysiek een enorme belasting. Telkens weer moeten de stallen schoongemaakt worden. Dat hou je op een gegeven moment niet meer vol.'

Aanmeldingen
Brok krijgt nog steeds nieuwe aanmeldingen binnen. Volgens de laatste cijfers die hij heeft van de NVWA zijn nog 202 stallen volledig op slot en hebben nog 567 stallen een beperking in verband met fipronil. Dat kan gaan om de uitvoer van kippen, eieren of mest.

Marja en Wim de Vries zijn met name gefrustreerd over de steeds wisselende residugehalten van fipronil in eieren. Om de eieren te mogen uitleveren moet het gehalte onder de 0,005 komen. 'Het gaat om een mengmonster van 10 eieren. We hebben het onlangs naar verschillende laboratoria gestuurd, met hele wisselende resultaten als uitkomst van het onderzoek van één en hetzelfde monster.'

Familie De Vries krijgt niet alleen hulp bij het ruimen van mest. Morgen helpen vrijwilligers ook bij het vervangen van lekbakjes onder de drinknippels

Indicatie
Volgens Jan Brok is de uitslag correct voor 10 bemonsterde eieren. Maar het is en blijft een indicatie. 'Het gaat om een paar eieren uit een hele grote stal.'

Brok heeft op dit moment voldoende vrijwilligers, 'maar het is wel van belang dat pluimveehouders zich op tijd melden als ze hulp nodig hebben. 'Dan kan ik op tijd de vrijwilligers inschakelen en verdelen over de bedrijven.'

'Boenen bij de Boeren' is een initiatief van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Putten, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Woudenberg en Wageningen. Er wordt samengewerkt met afdeling Gelderse Vallei van LTO, NVP en het Poultry Expertise Centre/Meldpunt Fipronil.

 
 

Inloggen op de ledenportal