Boerderij: In maand tijd 100 stallen fipronil-vrij verklaard

09-11-2017

Sinds 6 oktober zijn 100 pluimveestallen volledig fipronil-vrij verklaard.

Aan het begin van deze week, op 6 november, waren nog 198 pluimveestallen volledig geblokkeerd wegens een te hoog gehalte fipronil in de kippen, in de eieren én in de mest. 360 stallen waren op dat moment gedeeltelijk vrij en 241 stallen waren (weer) volledig vrij. Een maand geleden, op 6 oktober, waren nog 340 stallen volledig geblokkeerd, waren er 305 gedeeltelijk geblokkeerd en waren er 142 stallen volledig vrij. Dit blijkt uit cijfers van inspectiedienst NVWA.

360 bedrijven hadden te maken met fipronil
In totaal hebben 799 stallen op 360 bedrijven op enigerlei wijze met fipronil te maken (gehad). Van die 360 bedrijven waren er op 6 november nog 121 volledig geblokkeerd, waren er 161 gedeeltelijk vrij en waren er 78 volledig vrij. Op 6 oktober waren er 46 bedrijven volledig vrij.

Niet meteen eieren leveren na vrijgeven stal
Indien de NVWA een stal geheel of gedeeltelijk vrijgeeft, betekent dit niet dat er eieren uit die stal mogen worden geleverd. Een gedeeltelijke vrijgave kan betrekking hebben op de eieren (het meest logisch) of op de kippen of op de mest. De cijfers van de NVWA geven daarover geen duidelijkheid. Daarbij komt dat de NVWA een stal vrijgeeft indien het fipronil-gehalte onder 0,01% zit. Echter, er mogen pas eieren uit de betreffende stal in de handel worden gebracht als het fipronil-gehalte onder de 0,005% is gedaald.

160 stallen geruimd
In totaal zijn wegens de fipronil-affaire 160 stallen geruimd, waarvan 15 stallen na 6 oktober. Daarbij zijn bij elkaar 3,48 miljoen kippen gedood.

 
 

Inloggen op de ledenportal