Boerderij: ARN krijgt groen licht verbranding fipronil-mest

09-11-2017

Pluimveehouders kunnen met ingang van vrijdag 10 november met fipronil vervuilde mest laten afvoeren naar en verwerken door afvalcentrale ARN in Weurt (bij Nijmegen).

Dit meldt het Fipronil meldpunt Gelderse Vallei. Donderdag 9 november hebben het ministerie van LNV en de NVWA toestemming gegeven voor verbranding door ARN, nadat woensdag verbranding van twee proefvrachten fipronil-mest na bijmenging met huisvuil, goed was verlopen.

Alternatief voor BMC
Hiermee kwam ARN in beeld als alternatief voor verbranding door de verbrandingscentrale BMC in Moerdijk. Die kan alleen (fipronil-)mest verwerken met meer dan 55% droge stof. ARN kan ook nattere mest verwerken. Hiermee is een oplossing gevonden voor de soms nijpende problemen op die bedrijven waar de mestopslag inmiddels overvol is.

Aanmelden en prijsinformatie
Pluimveehouders die geïnteresseerd zijn in afzetmogelijkheid voor fipronil-mest, kunnen dat vanaf vrijdagmiddag melden via een aanmeldingsformulier op de website van het meldpunt. Daar wordt ook nadere informatie gegeven over de voorwaarden en de prijs. Die is nu nog niet bekend.

 
 

Inloggen op de ledenportal