Boerderij: Hoogtepunt eierprijzen bereikt?

10-11-2017

Zware eieren, kooi en scharrel, werden de afgelopen week iets minder duur. De prijzen voor eieren die 64 gram of minder wegen gingen echter nog verder omhoog. Wel lijkt met deze ontwikkeling het hoogste punt te zijn bereikt, of dit zal zeer binnenkort waarschijnlijk het geval zijn.

De NOP2.0-richtprijs voor 100 scharreleieren van 62/63 gram steeg met 16 cent naar € 11,80. Voor kooi-eieren in dezelfde gewichtsklasse steeg de NOP-richtprijs met 1 cent naar € 11,33, deze prijs geldt ook voor witte scharreleieren van 62/63 gram. De prijs voor witte scharreleieren moet wel mee met die voor de kooi-eieren, ze kunnen gewoon niet goedkoper zijn. De verhouding is echter wel zoek.

In heel Europa blijft de vraag naar eieren groter dan het aanbod en zijn de prijzen dus hoog. Hoelang deze situatie blijft bestaan, is door niemand te voorspellen. Dat de hoge prijzen steeds moeizamer betaald worden is een gegeven, maar vooreerst ontkomt niemand eraan. Het spel om de knikkers wordt echter wel wat harder gespeeld.

Nu in Italië ook vogelgriep is aangetroffen, zal de markt voorlopig niet echt kunnen ontspannen. De stemming is nog steeds vast.

Prognose: stabiel tot iets hoger.

 
 

Inloggen op de ledenportal