Boerderij: Wakker Dier: Miljoenen dieren sterven te vroeg

20-11-2017

In de veehouderij sterven jaarlijks miljoenen dieren te vroeg, vindt althans Wakker Dier. Die organisatie becijfert het aantal op ruim 30 miljoen dieren per jaar.

De actiegroep legt een link met de prijs van vlees. “Omdat het vlees te goedkoop in de winkel ligt, krijgen boeren niet genoeg geld om beter voor hun dieren te zorgen”, stelt Wakker Dier vast. De aantallen staan in een eigen rapport en is een benadering van het aantal dieren dat sterft voordat ze zouden worden geslacht of dat het einde van de productieperiode niet haalt. Basis voor de berekening zijn onder meer dieraantallen van het CBS, uitvalcijfers volgens de zogenoemde Kwin-normen en statistieken uit de sectoren zelf en van RVO.nl.

LTO Nederland kan zich deels vinden in de zorgen
Voor zover het gaat om zorg over de uitval- en sterftecijfers en over het feit dat die lager kunnen, kan LTO Nederland zich vinden in die zorg van Wakker Dier. Volgens Jeanette van de Ven ‘doen veehouders er alles aan om uitval en sterfte zo laag mogelijk te houden’. Ze is portefeuillehouder Gezonde Dieren van LTO en wijst op de programma’s die in alle veehouderijsectoren lopen om de uitval en sterfte omlaag te brengen. Zo startte onlangs nog een programma in de geitenhouderij om het sterftepercentage van met name geitenbokjes omlaag te brengen.

‘Sterfte in geitensector 23%, bij kalveren 19%’
Voor de geitensector noemt Wakker Dier een sterftecijfer van 23% en in de melkveehouderij komt het op 19% bij kalveren. Ondanks een veel lager sterftepercentage (3,5%) in de vleeskuikenhouderij gaat het daar om circa 15 miljoen dieren volgens het rapport. Bij leghennen gaat het om 4 miljoen dieren (10%) en in de varkenshouderij sterven circa 4,5 miljoen dieren binnen 4 weken na de geboorte.

‘Ongewenst neveneffecten van meer dierenwelzijn en lager antibioticagebruik’
Volgens Jeanette van De Ven zijn verscheidene oorzaken aan te wijzen voor sterfte. Daarbij wijst ze er ook op dat vooruitgang op andere gebieden zoals een lager antibioticagebruik en meer dierenwelzijn ook ongewenste neveneffecten kan hebben. “Dat betekent niet dat dan maar meer antibiotica gebruikt moet worden, maar het is wel een afweging die gemaakt moet worden. Alleen maar meer eisen werkt niet als ook de kostprijs een rol speelt.”

 
 

Inloggen op de ledenportal