Boerderij: Concurrentiepositie niet slechter door Oekraïense eieren

24-11-2017

De import van kooieieren uit Oekraïne in de EU heeft geen gevolgen voor de concurrentiepositie van Nederlandse of Europese leghennenhouders. Dat schrijft minister Carola Schouten van LNV in reactie op Kamervragen van de VVD.

Kooieieren uit Oekraïne mogen in de EU geïmporteerd worden. “Als de eieren niet voldoen aan de eisen die de EU stelt aan de huisvesting van leghennen moet op de dozen aangegeven worden dat het houderijsysteem onbekend is”. De Europese Unie heeft toestemming verleend aan het bedrijf Yasensvit (dochteronderneming Ovostar Union) om tafeleieren naar de EU te exporteren, met ingang van 12 september 2017. 

Hoewel traditionele kooihuisvesting in de EU niet meer is toegestaan, mogen de eieren wel geïmporteerd worden. In het associatieverdrag met de OekraÏne is afgesproken dat de producten moeten voldoen aan de Europese standaarden. Oekraïne heeft aangegeven de EU-regels in fasen te gaan implementeren, dat gebeurt van 2016 tot 2020.

Geen gevolgen voor concurrentiepositie
De import van de eieren heeft volgens Schouten niet of nauwelijks gevolgen voor de concurrentiepositie van Nederlandse of Europese leghennenhouders. “De tariefvrije import uit de Oekraïne is zeer gering ten opzichte van de productie in de EU. Jaarlijks mogen 3.000 ton eieren tariefvrij worden geÏmporteerd. Daarnaast is er een quotum voor eieren en ei-producten dat in een periode van vijf jaar geleidelijk wordt verhoogd van 1.500 tot 3.000 ton per jaar. In 2017 is tot op heden circa 20% van het quotum voor eieren gebruikt en circa 37% van het quotum voor eieren en ei-producten. In de EU wordt jaarlijks 7,25 miljoen ton eieren geproduceerd.

 
 

Inloggen op de ledenportal