Boerderij: ‘Bloedluisprobleem groter risico op fraude’

28-11-2017

Bloedluisproblematiek kun je voor de eierketen zien als verhoogd risico op fraude, gaf ketenrisicospecialist Irene Beers aan tijdens het fipronil-congres van Foodlog.

Beers zei daar dat de sector misschien niet alleen achteraf de risico’s in kaart moet willen brengen, maar structureel. “Ik zou bloedluis zien als een groter risico op fraude. Je wilt dan weten hoe je dat preventief kunt borgen.”

Beers is verantwoordelijk voor kennisontwikkeling bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in het in kaart brengen van risico’s in de keten: SIM Supply chain Information Management. SIM rekent onder andere grote retailers als Albert Heijn en Jumbo en inkooporganisatie SuperUnie tot zijn klanten.

Nederlandse producten: laag risico
Het bedrijf brengt zelf binnen vijf domeinen risico’s in kaart: kwaliteit & voedselveiligheid, arbeidsomstandigheden, milieu, dierenwelzijn en in toenemende mate ook fraude. Van de toeleverende keten worden informatie en certificaten nageplozen. Ook wordt bijvoorbeeld gekeken of wel de juiste activiteiten zijn gecertificeerd. Met die informatie wordt op structurele basis in kaart gebracht welke gang producten kunnen maken, en gekeken waar problemen zitten of kunnen ontstaan. Beers noemde overigens bij deze risicoanalyse in Nederland geproduceerde producten ‘laagrisico-producten’.

 
 

Inloggen op de ledenportal