Boerderij: Omvang Europees landbouwbudget blijft grote vraag

29-11-2017

Hoe groot het nieuwe landbouwbudget voor het nieuwe gemeenschappelijk EU-landbouwbeleid (2020-2027) wordt en of dat genoeg is om de ambities te realiseren, is een van de grote vragen die onbeantwoord blijven bij de presentatie van de plannen voor het nieuwe GLB.

Europees landbouwcommissaris Phil Hogan en commissaris Jyrki Katainen (banen, groei investeringen en concurrentiekracht).

Hogan en Katainen presenteerden vandaag, woensdag 29 november, het commissiestuk ’De Toekomst van Voedsel en Landbouw’, waarin ze een schets geven van het nieuwe landbouwbeleid. Kernpunten van de commissieplannen zijn:

  • vereenvoudiging van de regels;
  • meer ruimte voor nationale invulling van het beleid;
  • aanhaken bij doelstellingen voor klimaat en duurzaamheid.

Het Europees landbouwbudget staat al jaren onder druk, ook al is het beslag dat de landbouwbegroting legt op de Europese begroting in de loop der jaren enorm afgenomen. In de huidige periode (2014-2020) wordt nog zo’n 39 % van de Europese begroting besteed aan de landbouw. Nu besteedt de Europese Unie jaarlijks zo’n € 58 miljard aan landbouwsteun, nog geen 0,6% van het bruto nationaal product van de lidstaten. Met het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU krimpt het budget.

In mei volgend jaar wil de Europese Commissie meer duidelijkheid hebben over de financiële vooruitzichten. Nu wil landbouwcommissaris Hogan zich vooral richten op de verbetering van het beleid, zodat de daarvoor ingezette euro ook goed terechtkomt. “Het nieuwe GLB moet zorgen voor een slimme en veerkrachtige agrarische sector die klimaatdoelstellingen realiseert en zorg draagt voor het milieu, en bovendien moet de sociaal-economische structuur van het platteland worden versterkt”, aldus Hogan bij de presentatie.

Inkomenszekerheid en verjonging
Innovatie op de boerderij, een grotere doorzichtigheid van de markt, inkomenszekerheid, de verjonging van de agrarische sector (bedrijfsovername) is een aantal van de doelstellingen, die in de presentatie van Hogan worden genoemd, zonder daarover overigens concrete maatregelen te formuleren.

Aftopping subsidies, gerichte steun aan kleine bedrijven
Opvallend is dat de landbouwcommissaris bij zijn presentatie geen maximale bedragen per gesubsidieerde agrarisch ondernemer meer noemt; in eerder uitgelekte versies stonden zulke bedragen nog wel. Desalniettemin vindt de Europees Commissaris dat een aftopping van de hoogste subsidiebedragen een optie is, of een lagere subsidie per hectare naarmate een bedrijf groter wordt.

Gerichte steun aan kleine en middelgrote bedrijven is een andere optie. Daarbij wil de Europese Commissie verzekeren dat het geld terechtkomt bij degenen die daadwerkelijk actief zijn in de agrarische sector.

Tweepijlerstructuur blijft
De tweepijlerstructuur blijft overeind, waarbij de eerste pijler staat voor de directe landobuwsteun en de tweede pijler voor de plattelandsontwikkeling.

 
 

Inloggen op de ledenportal