Pluimveeweb: NVP en LTO/NOP: stel nu preventieve ophokplicht in

30-11-2017

De NVP heeft samen met LTO/NOP het ministerie van LNV verzocht een preventieve ophokplicht in te stellen, gebaseerd op een risicobeoordeling van deskundigen. Dat betekent dat opgehokt wordt ruim voordat de kans op besmetting reëel wordt. Dat moment is volgens NVP en LTO/NOP nu aangebroken.

Dat meldt de NVP in haar nieuwsbrief. Deskundigen schatten echter de risicodreiging op dit moment op hetzelfde niveau als ten tijde van het opheffen van de ophokplicht, eerder dit jaar. LNV wacht daarom met verplicht ophokken.

De handelsnormen voor uitloopeieren zijn sinds 25 november 2017 aangepast. Een eventuele ophokplicht mag zestien weken duren voordat vrije uitloopeieren hun status verliezen. Dat is vier weken langer dan voorheen en de uitkomst van onderhandelingen. Daarnaast geldt dat de opzetdatum van jonge hennen bepalend is voor het startmoment van de zestien weken, voor dat betreffende koppel. Meer zat er volgens de NVP nog niet in, ondanks de inzet om de handelsnormen gelijk te schakelen met de regels voor biologische eieren.

De vakbond roept iedere pluimveehouder op waakzaam te zijn in en rondom zijn bedrijf vanwege de dreiging van vogelgriep. „Wij onderkennen de noodzaak van een goede biosecurity en hebben ingestemd met het verzoek van de adviescommissie pluimveegezondheidszorg om een bedrijfsdouche verplicht te gaan stellen. Deze verplichting wordt waarschijnlijk opgenomen in IKB Ei, met ingang van 1-1-2018 met een overgangstermijn van één jaar. Daarmee hebben legpluimveehouders de gelegenheid een douchevoorziening te plaatsen. Naar verwachting zal ook voor de vleeskuikenhouderij een dergelijke verplichting gaan gelden”, schrijft de NVP in haar nieuwsbrief.

Tekst:Tom Schotman & NVP

 
 

Inloggen op de ledenportal