Pluimveeweb: 'Strenge mestnorm fipronil noodzakelijk'

30-11-2017

De strenge normen voor fipronil besmette mest is noodzakelijk. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat fipronil schadelijk is voor waterdieren en insecten. Daarom is het van belang om tegen te gaan dat fipronil via verontreinigde kippenmest in het milieu terechtkomt. Verontreinigde pluimveemest moet worden verbrand omdat fipronil bij andere verwerkingsmethoden, zoals compostering of droging, onvoldoende wordt afgebroken.

Dat heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken 17 oktober vastgesteld, zegt woordvoerder Tjitte Mastenbroek van de NVWA na vragen van Pluimveeweb.nl. Wethouder Aart de Kruijf van de gemeente Barneveld stelde dat de nalatende NVWA de fipronilcrisis verergerde. De wethouder snapt net als veel pluimveehouders niet waarom de NVWA voor mest dezelfde waardes hanteert als voor eieren. „Consumenten eten geen mest. Door soepelere waardes voor mest te hanteren, waren de afvoerkosten veel lager geweest”, zegt De Kruijf.

Minister Kamp van Economische Zaken stelde de norm voor de maximale hoeveelheid fipronil in kippenmest vast op 5 microgram per kilo mest. Rekening houdend met meetonzekerheden betekent dit dat alle kippenmest met een gehalte fipronil vanaf 10 microgram per kilo mest moet worden afgevoerd en verbrand.

Over de rol van de NVWA bij de fipronilcrisis wil Mastenbroek niet op ingaan. „Een commissie onder leiding van Winnie Sorgdrager doet onderzoek naar de gang van zaken rondom de vondst van de stof fipronil in eieren. We wachten de uitkomst van dit onderzoek af, voordat we ingaan op de rol van de NVWA tijdens de fipronilcrisis.”

Tekst:Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal