Pluimveeweb: 'Blijf tussentijds strooisel verwijderen in fipronil besmette stal'

05-12-2017

Pluimveehouders moeten strooisel blijven verwijderen in stallen die door fipronil besmet waren. Ook als de NVWA de stal heeft vrijgegeven.

Dat meldt het Poultry Expertise Centre in de nieuwsbrief fipronil van maandagavond 4 december. „Bij de vrijgave van uw eieren door de NVWA is er terecht reden tot vreugde; bij een uitslag van 0,005 of lager (of niet aangetoond) kan de vlag pas echt uit”, meldt het Poultry Expertise Centre.

„De kans dat bij een andere monstername, bij de eierhandelaar of in de winkel, de uitslag boven de 0,005 uitkomt, blijft echter aanwezig. Om die kans te verkleinen, blijft het dus van belang de daling van het fipronilgehalte in uw eieren te versnellen.”

Strooisel tussentijds verwijderen

„De dieren nemen de achtergebleven fipronil op en scheiden dit uit via de eieren en de mest. Met het pikken in het strooisel wordt de besmettingscirkel in stand gehouden. Tussentijds strooisel/mest verwijderen onderbreekt die cirkel. Ook bij herbevolking kan het, afhankelijk van de stalbemonsteringsuitslagen na reiniging, zinvol zijn strooisel/mest nog (enkele keren) tussentijds te verwijderen. Overleg de opties met uw bedrijfsadviseur”, adviseert het Poultry Expertise Centre. 

Tekst:Tom Schotman & Poultry Expertise Centre

 
 

Inloggen op de ledenportal