Pluimveeweb: Afvoer van fipronil besmette mest blijft nijpend probleem

05-12-2017

De afvoer van met fipronil besmette mest blijft een nijpend probleem. Er is naast de mogelijkheid van verbranding dringend behoefte aan aanvullende mogelijkheden zoals centrale opslag of het bewerken van besmette mest.

Dat zegt Jan Workamp van het Poultry Expertise Centre. Over centrale opslag vindt nog steeds overleg plaats tussen de sector en het Ministerie van LNV. Een andere optie is het bewerken van vervuilde mest om onder de MRL te komen. Dan kan deze mest gangbaar worden afgezet. Momenteel vindt er onderzoek plaats naar het effect van behandeling met soda en waterstofperoxide, vertelt Workamp.

Voor verbranding bij BMC Moerdijk dient de mest minimaal 55 procent droge stof te bevatten. De centrale van BMC Moerdijk heeft bovendien voor een goede verbranding een bepaalde verhouding tussen de diverse mestsoorten nodig. Bij te veel leghennenmest treedt er verstoring op.

„We zijn blij met de geboden mogelijkheid om bij de vuilverbrandingscentrale ARN te Weurt ‘te natte’ mest met minder dan 55 procent droge stof te kunnen aanbieden”, zegt Workamp. „In verhouding met het totale aanbod is de verwerkingscapaciteit van 70 ton per dag beperkt. Voor de echte knelgevallen is het echter een zeer welkome oplossing.” De voorwaarden voor deze vorm van mestafvoer zijn te lezen op https://www.poultryexpertisecentre.com/fipronil-problematiek

Tekst:Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal