Pluimveeweb: Schouten: ophokplicht op dit moment niet nodig

07-12-2017

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vindt het op dit moment niet nodig om een ophokplicht in te stellen voor pluimvee. Wel wil de minister laten onderzoeken of een regionale ophokplicht praktisch uitvoerbaar is in mogelijk aan te wijzen risicogebieden voor vogelgriep. Belangenbehartigers LTO/NOP en NVP hadden de minister vorige week gevraagd om per direct een ophokplicht in te stellen. Maar de minister ziet hier dus van af.

Dat schrijft de minister woensdag 6 december in een brief aan de Tweede Kamer. De minister neemt haar beslissing op basis van advies van de  deskundigengroep dierziekten. De deskundigengroep dierziekten concludeert dat rondom pluimveebedrijven in waterrijke gebieden veel risicovogels voorkomen en dat daar een hoog risico op infectie met vogelgriep aannemelijk is. Ook geeft de deskundigengroep dierziekten aan dat ten opzichte van de afgelopen maanden er geen aanwijzingen zijn dat de virusdruk van hoogpathogene vogelgriep in Noordwest-Europa is toegenomen.

Grote groepen watervogels

De deskundigengroep dierziekten wijst wel op het risico van grote aantallen watervogels, die in groepen leven. Er overwinteren in Nederland erg veel watervogels (trekvogels). Als deze grote groepen vogels in aanraking komen met hoogpathogeen vogelgriepvirus, kan dat virus op grote schaal vermeerderen.

Hoe de hoogpathogene vogelgriep dreiging zich de komende maanden ontwikkelt, is echter moeilijk te voorspellen, volgens de deskundigengroep dierziekten. Extra aandacht voor monitoring van dode en zieke vogels is daarom van belang, volgens hen.

De deskundigengroep dierziekten wijst ook op het belang van het volgen van de situatie in de landen op de trekroute van vogels uit Rusland, de Baltische staten, Polen, Noord-Duitsland en het zuiden van Scandinavië. Het verslag van de deskundigengroep is samen met een samenvatting van het onderzoek van de Universiteit Utrecht te vinden op de website van deskundigengroep dierziekten, op www.deskundigengroepdierziekten.nl.

Tekst:Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal