Boerderij: Afvoer fipronil-mest blijft nijpend probleem

07-12-2017
De afvoer van met fipronil vervuilde pluimveemest blijft een nijpend probleem. Dat meldt het fipronil meld- en informatiepunt Gelderse Vallei.

Woordvoerder Jan Workamp vertelt dat er naast de bestaande mogelijkheden van verbranding grote behoefte is aan aanvullende mogelijkheden. Hoeveel besmette mest nog ligt te ‘wachten’ op verwerking kan Workamp niet zeggen. “De praktijk is dat een pluimveehouder 1.000 ton opgeeft, waarvan maar 100 ton verwerkt kan worden”, vertelt hij.

Schone mest op vervuilde

Er ligt nog steeds veel mest met een te hoog gehalte fipronil op de bedrijven. “Daarom moeten er op korte termijn alternatieven komen”, pleit Workamp. “Bij bedrijven die zijn vrijgegeven voor de eieren ligt vaak nog veel mest met een te hoog gehalte aan fipronil in de opslag. De schone mest komt hier bij op en moet vervolgens ook als ‘vervuilde’ mest worden afgezet. Zo blijft het dweilen met de kraan open”, zegt hij.

Vervuilde mest centraal opslaan

Workamp ziet goede mogelijkheden voor een centrale opslag van de ‘vervuilde’ pluimveemest. Hierover is nog overleg gaande tussen de sector en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Verbranding van pluimveemest in Moerdijk. Er is behoefte aan meer oplossingen voor vervuilde mest.

Een andere optie is volgens de woordvoerder om de vervuilde mest te bewerken. Momenteel loopt een onderzoek naar het effect van een behandeling met soda en waterstofperoxide.

Opmengen of hogere residuwaarde

Het is jammer dat de overheid het opmengen van vervuilde mest met schone mest niet toestaat, vindt Workamp. Andere mogelijkheid is volgens hem het verhogen van de Maximale Residu Limiet (MRL-waarde). “Ik vind dat te rechtvaardigen als je de waarde vergelijkt met de hoeveelheid fipronil die per hectare werd gebruikt ter bestrijding van de uienvlieg in de uienteelt”, besluit de woordvoerder.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal