Pluimveeweb: Kans op fipronil besmette eieren in schappen niet zorgwekkend

11-12-2017

‘Veel meer besmette eieren in supermarkt door dubbele fipronil-norm NVWA’. Dat kopte RTL in het nieuws. De branchevereniging voor supermarkten CBL wil dat er één norm wordt gehanteerd voor zowel pluimveehouder als supermarkt.

Europese wetgeving vereist dat een pluimveebedrijf eieren pas in de handel mag brengen als die onder de zogenaamde maximale Residu Limiet (MRL) van 0,005 mg/kg ei zit. Een stal wordt trouwens al vrijgegeven als bij monstername blijkt dat de eieren gemiddeld voldoen aan de MRL plus een meetonzekerheid van 0,005, dus onder de 0,01 mg/kg. Voor het pakstation gelden dezelfde normen. Eieren mogen niet worden aangekocht van pluimveehouders en niet worden geleverd aan de supermarkten als de eieren uit de stal gemiddeld niet voldoen aan de strengere norm van 0,005 mg/kg.

Negatief in het nieuws
RTL spreekt direct weer van vergiftigde eieren. Hubert Andela, voorzitter Anevei, de Algemene Vereniging van Eierhandelaren, begrijpt dat het voor journalisten van de landelijke media  lastig is: „Je legt uit dat er bij een gemiddelde uitslag bij onderzoek op alle eieren uit een stal, ook eieren zijn die net iets boven dat gemiddelde zitten. Maar dat ze daarmee nog steeds voldoen aan de strengste voedselveiligheidsnormen. Als sector moeten we natuurlijk wel reageren op vragen van journalisten. Anders gaan ze denken dat je iets te verbergen hebt.”

Volgens Andela rekent de NVWA tot frustratie van de sector, bij hun onderzoek op doosjes eieren in de supermarkt niet met de meetonzekerheid. Elk onderzoek is gebaseerd op statistische principes zodat je met grote zekerheid kunt zeggen dat er bij die norm veilig geleverd kan worden. „Van dat principe zou de NVWA ook moeten uitgaan. Op eierdoosniveau kan het dan voorkomen dat je een iets verhoogd percentage fipronil vindt. Je moet bedenken: er zitten 30.000 kippen in een stal, maar in een hoekje zit nog een aantal kippen met een lichte fipronil-verontreiniging. Als je die net die eieren aantreft in de supermarkt, zegt de NVWA dat alle eieren uit die stal moeten worden weggegooid. Dat mag je voedselverspilling noemen”, zei Hubert Andela tegen RTL Nieuws.

Norm niet aangepast
Volgens het ministerie van Volksgezondheid en de NVWA kunnen de normen voor hun onderzoek in de supermarkten niet anders worden toegepast. „Wij willen geen rekening houden met een meetonzekerheid. De pluimveehouder en verdere schakels in de keten zijn zelf verantwoordelijk voor het in de handel brengen van veilige producten”, zegt de NVWA in een reactie. De autoriteit neemt iedere week meer dan honderd monsters van twaalf eieren in verschillende supermarkten. En natuurlijk worden daar individuele eieren in gevonden met een licht verhoogd fipronilgehalte.

Aan het einde van het nieuwsbericht wordt gelukkig wel gezegd dat er geen substantiële risico’s voor de volksgezondheid zijn.

Voor pakstations die voornamelijk aan Nederlandse supermarkten leveren kan dit NVWA-beleid problemen opleveren bij het verpakken van eieren van vrijgegeven koppels. Het meest praktisch is om alle eieren uit die stallen aan de verwerking te leveren. „We hebben de afgelopen weken de indruk gekregen dat de NVWA niet van plan is om hun werkwijze aan te passen, ondanks sterke argumenten van ons, het CBL en ook van FNLI, de vertegenwoordigers van de levensmiddelenindustrie,” aldus Andela.

Tekst:Monique van Loon

 
 

Inloggen op de ledenportal