Boerderij: Vogelgriep nieuwe klap pluimveesector

08-12-2017

De uitbraak van vogelgriep op een vleeseendenbedrijf is een forse domper voor de pluimveesector.

“De fipronil-storm is nog niet uitgeraasd of we krijgen deze klap te verwerken”, schetst LTO/NOP voorzitter Eric Hubers. Volgens hem komt de uitbraak, gezien de vogelgriepsituatie in de wereld, niet als volslagen verrassing, maar hij noemt het moment wrang en ongelukkig. “Elke ruiming kost de sector grofweg € 1 miljoen. Bovendien is de AI-vrije status, die we nog niet zo lang terug hadden, weer gevlogen, met alle gevolgen voor de export van vlees en broedeieren van dien.”

Ook Hennie de Haan, voorzitter Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, reageert geschokt op de AI-uitbraak in Biddinghuizen. “Ik had niet gedacht dat ik voor de derde keer in 3 jaar een AI-situatie zou moeten meemaken.” De uitbraak komt voor De Haan onverwacht, want enkele weken geleden, toen vanuit de sector was aangedrongen op een preventieve ophokplicht, was de reactie van de Deskundigengroep Dierziekten dat het vogelgrieprisico niet hoger was dan dit voorjaar toen geadviseerd werd om de ophokplicht op te heffen.

‘Preventieve ophokplicht roept wel op tot extra paraatheid’

Preventieve ophokplicht
De Haan betwijfelt overigens of de uitbraak in Biddinghuizen voorkomen had kunnen worden met een preventieve ophokplicht, want vleeseenden worden binnen gehouden. “Maar een preventieve ophokplicht roept wel op tot extra paraatheid.”

Ook Hubers vindt de oproep tot een ophokgebod van enkele weken geleden zo gek nog niet. “Deze uitbraak had je daar niet mee gestopt, aangezien het binnengehouden dieren betreft. Echter, dit is wel het seizoen dat het fout kan gaan en dat had ook heel gemakkelijk kunnen leiden tot een virusintroductie bij uitloopkippen. Het is hopen dat dat nog niet is gebeurd en dat we alsnog klinische verschijnselen gaan vinden in de komende dagen.” Hoe dan ook, de schade van deze uitbraak vergroot het bedrag waarvoor de sector nog aan de lat staat binnen de afspraken over het Diergezondheidsfonds. “Het vullen van het fonds gaat op deze manier niet lukken”, stelt Hubers.

Adequate reactie overheid
Zowel Hubers als De Haan menen dat de overheid adequaat heeft gereageerd op de uitbraak door een pakket van maatregelen in te stellen. Vrijdagmiddag is er overleg tussen sector en het ministerie van LNV. De verwachting is dat dan nadere informatie wordt verstrekt over de aard van het virus en verdere vervolgstappen.

 
 

Inloggen op de ledenportal