NieuweOogst: Landelijke ophokplicht voor pluimvee

08-12-2017

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt een landelijke ophokplicht in voor pluimvee nadat een eendenbedrijf bij Biddinghuizen vandaag is geruimd vanwege hoogpathogene vogelgriep. Voor niet-commercieel gehouden vogels geldt een afschermplicht.

De ophokplicht geldt voor alle commerciële bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees, eieren of andere producten. De ophokplicht geldt ook voor bedrijven die vogels fokken die in het wild worden uitgezet. De maatregel is uit voorzorg genomen om de kans op verdere besmetting te verkleinen.

Extra maatregelen eenden en kalkoenen
Daarnaast gelden voor eenden- en kalkoenenbedrijven extra maatregelen die per direct ingaan. Ten eerste moeten eendenbedrijven een hygiëneprotocol naleven voor strooisel, waaronder het afdekken van de strooisel-opslag en het schoonmaken van het materieel dat wordt gebruikt om strooisel de stal in te brengen.

Ten tweede mogen eenden of kalkoenen alleen worden vervoerd nadat zij onderzocht zijn door een dierenarts. Tenslotte mogen transporten van of naar deze bedrijven alleen rechtstreeks plaatsvinden.

Afschermplicht
Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen.

Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden.

Vervoerverbod
Landbouwminister Schouten heeft verder per direct een vervoersverbod voor pluimvee afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen.

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen liggen vier andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen 23 pluimveebedrijven.

Het vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Eerder getroffen
Alle 16.000 eenden op het getroffen bedrijf worden geruimd. Vorig jaar november werd bij hetzelfde bedrijf en enkele andere bedrijven aan dezelfde weg in Biddinghuizen ook al de zeer besmettelijke vogelgriep vastgesteld.

 
 

Inloggen op de ledenportal